Vad ska man ska hyresvärd göra om hyresgästen vägrar att lämna lägenheten efter uppsägning samt vägrar att betala hyran?

2020-11-30 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag sa upp min hyresgäst skriftligt och överlämnade brevet personligen. Hyresgästen har inte skrivit på uppsägningsbrevet och nu heller inte betalat hyran. Vad ska jag göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna som är relevanta för din fråga finns i lag om betalningsföreläggande och handräckning.

Hyresgästen vägrar att flytta ut

Om hyresgästen vägrar att lämna lägenheten kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om avhysning. De kan hjälpa dig att avhysa (vräka) din hyresgäst (1 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Efter att du har lämnat in din ansökan till Kronofogdemyndigheten får hyresgästen möjlighet att bemöta ditt yrkande. Om hyresgästen bestrider ansökan om handräckning kommer du att underrättas om det och kan vidare begära att Kronofogdemyndigheten lämnar över ärendet till tingsrätten (33-34 §§ lag om betalningsföreläggande och handräckning). Om hyresgästen låter bli att höra av sig inom rätt tid så kommer Kronofogdemyndigheten att meddela ett beslut, ett utslag, som säger att hyresgästen ska flytta (42 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Kronofogdemyndigheten verkställer självmant utslaget, om inte du har angett att verkställighet inte ska ske (45 § lag om betalningsföreläggande och handräckning).

Hyresgästen vägrar att betala hyran

Du nämner även att hyresgästen inte har betalat hyran. Du kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (2 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Efter att du har skickat in din ansökan kommer myndigheten att skicka ett brev, ett föreläggande, till din hyresgäst (25 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Om hyresgästen bestrider kravet kan du välja att driva ditt ärende vidare till domstol (33-34 §§ lag om betalningsföreläggande och handräckning). Om hyresgästen istället säger att kravet är fel och avstår från att betala så kan Kronofogdemyndigheten fastställa skulden genom att besluta om ett utslag (42 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Du kan då begära att utslaget ska verkställas och då kommer Kronofogdemyndigheten att driva in skulden (45 § lag om betalningsföreläggande och handräckning).Sammanfattning

Jag skulle i första hand råda dig att ta kontakt med din hyresgäst igen och försöka lösa situationen mellan er utan att blanda in myndigheterna eftersom det riskerar att vara mer kostsamt för er båda att lösa tvisten den vägen. Du kan berätta för hyresgästen att du som sista utväg kommer att bli tvungen att ta kontakt med Kronofogdemyndigheten om denne fortsätter att vägra flytta ut och inte betalar hyran.

Du kan läsa mer om om hur du ska göra för att ansöka om avhysning här.

Du kan läsa mer om om hur du ska göra för att ansöka om betalningsföreläggande här.

Hoppas att mitt svar varit till din hjälp! Återkom gärna om du har ytterligare frågor.

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?