Vad ska man göra om någon tar lån i ens namn?

Hej, om man har någon som tagit ut lån i ens namn vad gäller då? Har nämligen varit ovetande om detta och fått reda på de senare …. Och de är lån man inte vet vad de är för …. Rätt höga summor med vill jag tillägga. Går det att ogiltigförklara sånna här lån ? Eller stryka dom på något sätt ? Eller är de meningen man ska betala av grejer som man inte vet vad de är för ??

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar det som att du undrar vad du kan göra åt att någon tagit lån i ditt namn, utan att du vetat om detta. Följande kommer jag att gå igenom vad som eventuellt kan gälla i ditt fall och för att göra detta kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB).


Brottslig handling


När någon tar lån i en annan persons namn så kan flera olika typer av brott anses ha begåtts. Jag kommer nedan att gå igenom vilka dessa brott är.


Urkundsförfalskning

Enligt 14 kap. 1 § BrB föreligger brottet urkundsförfalskning om någon obehörigen skriver på eller på annat sätt anger en annan persons namn, eller på annat sätt framställer en falsk urkund eller ändrar eller fyller ut en äkta urkund. Det krävs också att detta innebär fara i bevishänseende, att det finns en risk att man förväxlar förfalskningen med en äkta urkund. Ett exempel på detta är som i ditt fall när någon förfalskar någon annans namn på lånehandlingar utan att samtycke har givits.


Bedrägeri

Brottstypen bedrägeri innebär att någon genom ett vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som i sin tur innebär vinning för gärningsmannen och skada för den som blir vilseledd eller någon i dess ställe, se 9 kap. 1 § BrB.


Olovlig identitetsanvändning

Av 4 kap. 6 b § BrB framgår s.k. olovlig identitetsanvändning. Detta innebär att någon genom att olovligen använda en annan persons identitetsuppgifter utger sig för att vara denne och därigenom ger upphov till skada/olägenhet för denne.


Vad du kan göra


Min rekommendation är att du gör en polisanmälan, eftersom personen som tagit lån i ditt namn kan ha begått ett brott. Hur du gör detta kan du läsa på polisens hemsida, se här. Det som i isåfall kommer att ske är att åklagaren kommer att se över om det finns tillräckligt med bevis för att åtal ska kunna väckas.


Jag tycker också att du ska ta och kontakta banken som har beviljat det aktuella lånet och berätta för dem vad som har hänt.


Hoppas att du fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen!


Mvh,

Sara JeftenicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”