Vad ska man göra om man har lånat ut 200 000 kr utan ett skriftligt avtal och personen inte betalar tillbaka?

Hej. Jag har en vän som privat har lånat ut ca 200.000 till en person, utan något skrivet. Personen letalare inte tillbaka och har massa ursäkter. Vad kan hon göra? Kan hon få honom att i ett sms säga att han vet att är skyldig henne pengar och det skulle räcka eller måste hon få honom att skriva på ett skilde brev. Jag skulle gissa att det här behöver tas till typ kronofogden.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I detta fall handlar det om lån mellan två privatpersoner och då gäller allmänna avtalsrättsliga principer. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av avtalslagen (AvtL) och lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BFL).

Muntliga avtal är bindande

Utgångspunkten är att avtal får ingås hur som helst och när det gäller låneavtal mellan privatpersoner finns det inga formavtal för att de ska vara gällande. Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga avtal (AvtL 1 §).

Det påverkar alltså inte giltigheten av lånet i sig att din vän har lånat ut 200 000 kr utan att ha skrivit ner något avtal. Däremot kan det bli mycket svårare att bevisa att ett muntligt låneavtal föreligger.

Bevissvårigheter

Utgångspunkten är att den som påstår något är den som har bevisbördan i domstol. Din kompis får alltså vara beredd på att bevisa att den har ingått ett muntligt avtal med den som har lånat 200 000 kr. Om ni kan få låntagaren att skriva ett sms där det står att den är skyldig pengar till din vän kan detta användas som bevisning. Denna bevisning är givetvis inte lika stark som om det hade funnits ett skriftligt låneavtal, t.ex. ett skuldebrev, eftersom det kanske inte framgår av sms:et hur mycket låntagaren är skyldig och låntagaren kanske kan invända att det inte var den som skrev sms:et.

Om din kompis som är långivare bara kan uppvisa banköverföringar kan låntagaren till exempel invända att lånet egentligen bara var en gåva från långivaren. Detta kan vara svårt att motbevisa om det inte finns något skriftligt låneavtal. Däremot har Högsta domstolen kommit fram till att personen som har tagit emot gåvan ska bevisa att det inte har rört sig om ett lån (se rättsfallet NJA 2014 s 364).

Utifrån omständigheterna är det dock svårt att avgöra vad domstolen faktiskt hade kommit fram till om det rör sig om en gåva eller ett lån.

Ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten

Om låntagaren inte betalar sin skuld, kan din vän ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (BFL 2 §). Ansök om betalningsföreläggande här. En ansökan om betalningsföreläggande kostar 300 kr. Kronofogdemyndigheten kommer då att skicka ett betalningsföreläggande till låntagaren (BFL 25 §).

Därefter kan det uppstå tre tänkbara scenarion:

1. Låntagaren betalar sin skuld. Långivaren behöver då skriftligen meddela Kronofogdemyndigheten om detta och ta tillbaka din väns ansökan.

2. Låntagaren bestrider skriftligen skulden till Kronofogdemyndigheten inom utsatt tid. Din vän som långivare får då välja om denne vill ta det vidare till domstol som då kan fastställa ett beslut om betalningsskyldighet (BFL 33 §). För mål som rör betalningskrav över 22 750 kr är ansökningsavgiften 2 800 kr. Den förlorande parten riskerar då även att bli betalningsskyldig för motpartens rättegångskostnader.

3. Låntagaren hör inte av sig eller bestrider fordringen för sent. Kronofogdemyndigheten kommer då att meddela utslag i enlighet med långivarens ansökan och verkställa detta (BFL 42 § och 45 §).

Processen genom betalningsföreläggande är enklare, billigare och tar kortare tid jämfört med en domstolsprocess. Ifall din vän vill ta upp tvisten till domstol för att låntagaren bestrider skulden, kan det dock vara smart att redan nu försöka samla bevisning, t.ex. i form av sms:et.

Sammanfattning och råd

Det muntliga låneavtalet är lika giltigt som ett skriftligt låneavtal, t.ex. ett skuldebrev. Däremot kan det uppstå bevissvårigheter för att det endast finns ett muntligt låneavtal. I första hand bör din vän prata med låntagaren och be den skriva under ett skuldebrev. Om detta inte är möjligt kan ett sms där låntagaren skriver att den har en skuld till din vän också fungera som bevisning. Ifall din vän bara kan använda banköverföringar för att bevisa att den andra personen har lånat 200 000 kr av din vän, kan låntagaren invända att de 200 000 var en gåva. Även utan bevisning har din vän givetvis rätt att kräva låntagaren på 200 000, det finns ju ett avtal mellan dem.

Om låntagaren vägrar betala trots att din vän kräver detta, är dock mitt råd att din vän ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Om låntagaren betalar när betalningsföreläggandet kommer är problemet löst för din vän och din vän har fått sina pengar. Om betalning inte sker kan din vän driva vidare talan i domstol, det kan dock kanske bli svårt att vinna framgång i domstol beroende på hur mycket bevisning som din vän kan ta fram.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika BjörnforsRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo