Vad ska man göra om man blir anklagad för att lukta sprit på jobbet?

FRÅGA
jag har blivit anklaga att lukta sprit på jobbet.. chefen sa att medarbetare sagt det.. fick blåsa men de visade inget ..nu undrar jag om jag har rätt att få veta vem som sagt detta???? eller ska man gå och undra vem det är och misstänka alla..kan man anmäla detta isåfall som förtal..(vet ju inte om personen ifråga kommer att hitta på annat)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att säga att någon "luktar sprit" kan i detta sammanhang enligt mig mycket väl tänkas vara förtal (5 kap 1 § Brottsbalken). Detta borde helt klart kunna klassas som en uppgift som är ägnad att utsätta dig för andras missaktning. Missaktning enligt lagtexten handlar om att uppgiften ska få dig att se ut som en "sämre" människa som bör bemötas på ett sämre sätt. I detta fall får ju uppgiften om spritlukten dig att se ut i sämre dager. Dock ska vi komma ihåg att det i förarbetena till lagparagrafen ovan talas om att uppgiften ska vara av allvarligare beskaffenhet. Utgångsläget är därmed enligt mig inte helt säkert i en eventuell domstolsprocess.

Förtal är ett så kallat målsägandebrott, vilket innebär att det är du själv (inte en åklagare) som väcker talan i domstol. Detta är minst sagt tidskrävande och det kan dessutom bli en dyr historia och du riskerar att stå för såväl dina egna som motpartens rättegångskostnader vid förlust. Att processa i domstol kring detta eventuella förtalsbrott är således ingenting jag rekommenderar.

Rent juridiskt har chefen knappast en skyldighet att berätta vem som sagt det, även om han såklart ur ren arbetsmiljösynpunkt bör göra det. En chef har ett arbetsmiljörättsligt ansvar att motverka kränkande särbehandling. Det torde ju dessutom vara i varje kompetent chefs intresse att reda ut denna problematik bland sina anställda för att säkerställa en god arbetsmiljö och god stämning på arbetsplatsen.

Är detta något som fortsätter bör du enligt mig se över de arbetsmiljörättsliga verktyg som står till ditt förfogande. Du kan exempelvis vända dig till ditt skyddsombud som i sin tur kan göra en framställan till arbetsmiljöverket om bristerna i fråga inte rättas till av din chef.

Det rimliga i fallet är att du först och främst klargör för din chef att du inte tolererar detta. Chefen bör då ta sitt ansvar och reda ut detta genom samtal mellan personen som sagt detta och dig, alternativt åtminstone ge personen som sagt det en tillsägelse/varning. Fortsätter personen att uttrycka sig på detta nedvärderande sätt mot dig torde det i slutändan kunna leda till uppsägning av personen i fråga. Om chefen säger att denne inte tänker göra någonting alls åt saken kan du kontakta ditt skyddsombud/facket eller eventuellt själv ta kontakt med arbetsmiljöverket. Dessa arbetsmiljörättsliga åtgärder är i sammanhanget klart rimligare än att inleda en osäker process i domstol där du själv får föra din talan och riskerar att förlora stora pengar.

Hoppas du känner att du fått ett bra svar på din fråga!
Sebastian Näslund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (851)
2019-08-12 Är det förtal att hänga ut en dömd brottsling på Facebook?
2019-08-05 Förtal under vårdnadstvist
2019-07-31 Polisanmäla för förtal eller förolämpning?
2019-07-30 Vad kan jag göra om det sprids falska rykten om att jag har begått ett brott?

Alla besvarade frågor (72153)