Vad ska man göra när man tagit ett lån för någon annan men som nu vägrar betala fakturorna?

2019-01-22 i Fordringar
FRÅGA
Hej! Min pojkvän tog ett lån på 400 000 kr åt min pappa och hans fru. Pengarna skulle gå till en ny lägenhet och lite möbler. Lånet skulle betalas punktligt varje månad men nu har pojkvännen fått 2 fakturor som han har fått betala själv för att min pappa inte har betalat tillbaka. Lånet skulle egentligen vara uppåt 2 miljoner men det var svårt att komma upp i den summan och nu står min pojkvän här med ett stort lån och vi får absolut ingen kontakt med min pappa. Vi har skrivit ett kontrakt men då står det för summan på 2 miljoner istället för 400 000kr. Hur ska vi göra? Vi har panik och pappa vägrar betala eller svara. Kan vi få tillbaka pengarna på nått sätt eller måste vi betala av lånet själva? Snälla hjälp.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom det är din pojkvän som står på själva lånet är det först och främst han som är betalningsskyldig för det. Det är trots allt han som ingått i låneavtal med banken och det är därför han som kommer att drabbas om han själv inte kan betala tillbaka.

Däremot har ni även ingått avtal med din pappa. Både muntliga och skriftliga avtal gäller, med den skillnaden att muntliga avtal kan vara svårare att bevisa i en eventuell domstolsprocess. Men eftersom ni kommit överens om att lånet skulle betalas tillbaka av er pappa är han i sin tur betalningsskyldig gentemot din pojkvän.

Vad ska ni göra?
För att få din pappa att betala tillbaka den delen av lånet som är förfallen till betalning kan ni begära betalningsföreläggande (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Detta gör ni skriftligen hos Kronofogden. En ansökan kostar 300 kr, men ni kan även begära att få ersättning för ansökningssumman i samband med betalningsföreläggandet. Vad ansökan ska innehålla kan ni läsa på Kronofogdens hemsida.

Resultatet av ett betalningsföreläggande kan bli två saker. Antingen att er pappa går med på att betala den delen av skulden som är förfallen till betalning, eller att han bestrider skulden. Bestrider han skulden måste ni ta det till tingsrätten för att kunna få honom att betala (33 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Dvs, en domstol måste slå fast att ett låneavtal har upprättats mellan er.

Om ni väljer att ta det till domstol måste ni däremot kunna bevisa att ett låneavtal existerar. Ni uppger att ni har ett skriftligt avtal, men med en helt annan summa. Det kan visserligen tala för att ni avsåg att just upprätta ett låneavtal, men att ni kom fram till en annan summa i efterhand. Om pappan dessutom har betalat tillbaka för fakturorna tidigare månader, och ni kan visa detta genom kontouppgifter, kan det också fungera som ett bevis för att det rör sig om ett låneavtal. Det är dock svårt för mig att bedöma om ni skulle kunna vinna en sådan talan mot pappan. Ni bör även komma ihåg att ni kan komma att få betala hans rättegångskostnader i det fallet ni skulle förlora i rätten.

Sammanfattning
Din pojkvän har det yttersta ansvaret inför banken att lånet betalas tillbaka. Ni och pappan har däremot ingått ett låneavtal. Ni ska börja med att vända er till Kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande för den delen av skulden som förfallit till betalning. Skulle din pappa bestrida skulden är ert enda val att ta det till tingsrätten. Där måste ni kunna bevisa att ett låneavtal faktiskt upprättats mellan er. Om inte, riskerar ni att betala din pappas rättegångskostnader.

Vänligen

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (564)
2019-05-20 Vem vänder vi oss till för att få tillbaka felaktigt utbetalda pengar?
2019-05-20 Hur goda chanser har jag att vinna en tvist om en skuld när motparten påstår att namnteckningen är förfalskad?
2019-05-18 Hur kan jag driva in en skuld?
2019-05-17 Hur får man tillbaka pengar som har betalats ut av misstag?

Alla besvarade frågor (69197)