FrågaKÖPRÄTTÖvrigt07/05/2019

Vad ska man göra när man beställt en tjänst av en privatperson som blivit fyra månader försenad?

Hej, vi beställde ett arbete på att specialbygga en bil till a-traktor för vår sons sparade pengar. Bilen köptes och står på mig som förälder som ägare. Bilen levererades ca 30 mil till mannen som skulle göra ombyggnationen i december 2018 med leveransdatum av färdig a-traktor i januari 2019. Förskotts betalning för växellåda och andra kostnader har gjorts på ca 20 000:-. Nu har det gått över 4 mån och ännu finns inget bekräftat leveransdatum. Bilen befinner sig nu 120 mil bort pga ändrade förhållanden hos bilbyggaren. Vi har vid upprepade tillfällen ställt krav på leverans men får hela tiden ursäkter. Det sista gjordes krav på att de ska köpa ut bilen från oss och ta över ägandet till självkostnadspris alt att vi begär rättslig prövning för utebliven leverans. När vi kollat upp mannen verkar det inte vara ett företag som utför ombyggnationen utan en privatperson. Vår son är förtvivlad både för att hans sparade pengar totalt nästan 60 000:- är borta samt att hela våren varit utan a-traktor. Vad kan vi göra för att komma ur denna mardröm?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om det är en privatperson som utför ombyggnationen blir det istället för konsumenttjänstlagen de allmänna reglerna i avtalslagen som blir tillämpliga. Detta medför vissa negativa konsekvenser i form av att man inte får en mer fördelaktig position i egenskap av konsument. Men det innebär samtidigt inte att man står helt utan rättigheter.

I det här fallet har ni två alternativ. Det ena är att försöka sätta press på honom så att han går med på att antingen leverera bilen eller köpa ut den, och det andra är att helt enkelt väcka talan i domstol.

Ansök om vanlig handräckning
Eftersom ni uppger att ni redan har hotat med att ta saken till domstol men ändå inte fått gehör är ett alternativ att vända er till Kronofogden och ansöka om vanlig handräckning. Ett brev från Kronofogden kan möjligtvis få honom att förstå att ni menar allvar, men det är ingen garanti. En ansökan kostar 300 kr att göra och hur man går till väga går att läsa på Kronofogdens hemsida.

Vanlig handräckning innebär bland annat att Kronofogden uppmanar personen att fullgöra exempelvis en leveransskyldighet (3 § andra punkten lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Kronofogden kan dock inte göra något om personen bestrider er ansökan, utan då måste man överlämna målet till en tingsrätt för att kunna gå vidare (33 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning).

Väck talan i domstol
I det här fallet har personen som ska utföra tjänsten inte hållit sin del av avtalet när det gäller leveransdatumet. Han har alltså helt klart gjort sig skyldig till avtalsbrott (1 kap. 1 § avtalslagen). För att få tillbaka era pengar samt eventuellt skadestånd måste ni väcka talan i domstol. Talan ska väckas i den ort där personen har sin hemvist, dvs är folkbokförd (10 kap. 1 § rättegångsbalken). Hur du ska lämna in en stämningsansökan till tingsrätten går att läsa på Sveriges domstolars hemsida.

Vid talan i tingsrätt är det dock viktigt att komma ihåg att rättegångskostnader kan uppkomma. Om beloppet som dessutom är aktuellt för målet understiger 23 700 kr (hälften av prisbasbeloppet) utgör det ett så kallat småmål enligt 1 kap. 3 d § rättegångsbalken. Detta kan påverka möjligheterna att få rättegångskostnader ersatta (18 kap. 8 a § rättegångsbalken).

Vänligen

Pegah FazliRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo