Vad ska jag ta med i mitt yttrande till transportstyrelsen?

2020-05-26 i Trafikbrott
FRÅGA
hej!Jag är 20 år gammal, blev nyss av med körkortet jag körde på E6 nära Göteborg, jag körde 113 km/h på en 80 km/h väg. motorvägen har två filer och en bussfil. Jag har aldrig gjort en överträdelse någonsin men just idag var det en jobbig dag, har fått dåliga nyheter osv. jag har en prövotid som går ut 27:de augusti 2020. Jag är väldigt beroende av mitt körkort då jag kör en familjemedlem ofta till vårdbesöken samt att jag var i extremt stort behov av körkortet i jobbet, detta innan jag blivit kortidspermitterad. Vad är det bästa jag kan göra utav saken? vad tycker ni. extremt tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nedan kommer en redogörelse för förutsättningar för ett körkortsingripande sedan behandlas vad som gäller just i ditt fall samt vad jag rekommenderar du ska ta med i ditt yrkande.

Förutsättningar för körkortsingripande regleras i Körkortslagen. En hastighetsöverträdelse kan medföra körkortsingripande, om det inte endast rör sig om en mindre överträdelse,

Eftersom din fråga handlar om körkort är det körkortslagen som blir aktuell. En hastighetsöverträdelse kan medföra körkortsingripande, om det inte endast rör sig om en mindre överträdelse, 5 kapitlet 3 § 4 punkten Körkortslagen. Enligt körkortslagen (KörkL) 5 kap. 3 § 4 p. ska ett körkort återkallas när körkortshavaren har överskridit högsta tillåtna hastighet, kört mot rött ljus, underlåtit att iaktta stopplikt, kört om vid övergångsställe eller brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt. Däremot ska körkortet inte återkallas om överträdelsen kan anses som ringa.

Vad som menas med en ringa hastighetsöverträdelse framgår inte av lag utan det framgår av praxis och förarbeten (se Prop. 1992/93:189 s. 3-4). Förarbetena framhåller att hastighetsöverträdelser med 30 km/h eller högre på väg med hastighetsbegränsning 50 km/h eller högre inte bör anses som ringa. På vägar med hastighetsbegränsning lägre än 50 km/h, utanför skolor m.m., ska ett överskridande på 20 km/h anses vara av den karaktären för ett indraget körkort.

Det som händer när körkortet blir indraget

När man gör sig skyldig till en hastighetsöverträdelse som inte är ringa är det transportstyrelsen som återkallar körkortet, och väljer man att överklaga beslutet bör man göra det till förvaltningsrätten. När man får körkortet indraget får man en så kallad spärrtid. Spärrtiden är den tid man måste vänta innan man kan få ett nytt körkort utfärdat, tiden bestäms på minst 1 månad och högst 3 år. Vid bestämmandet av hur länge spärrtiden ska löpa utgår man från överträdelsens svårighetsgrad. Andra omständigheter som kan vara av betydelse är behovet av körkortet, tidigare trafikförseelser och även hur lång tid det gått från dess att brottet begicks och körkortsingripandet ägt rum. (se 5 kap. 6 § KörkL)

Kan transportstyrelsen kan ge ut en varning eller måste man ta om körkortet?

I ditt fall har en hastighetsöverträdelse begåtts som är 33 km/h över den gällande hastighetsbegränsningen. Som nämnt ovan är överträdelse av denna karaktär mest sannolik att inte anses som ringa och medföra ett återkallat körkort inklusive en spärrtid på minst 1 månad och högst 3 år.

Eftersom du fortfarande har en prövotid innebär det att du måste få ett nytt körkort utfärdat eftersom en återkallelse har skett med stöd av 5 kap 3 § p 1-6, under prövotiden (se 5 kap 15§ KörkL). Om du inte hade haft en prövotid och körkortet hade återkallats med stöd av (5 kap 3 § p. 2,3 eller 4 KörkL) och spärrtiden hade bestämts till högst 1 år hade du inte behövt göra ett nytt förarprov.

I ditt fall kommer det krävas ett nytt körkortstillstånd och ett godkänt förarprov (godkänt kunskaps- och körprov) för att få ett nytt körkort!

Din situation samt råd

När Transportstyrelsen ska besluta om en eventuell återkallelse och tillhörande spärrtid, skickar de ut en "yttrandeblankett" där körkortsinnehavaren får yttra sig innan beslut fattas. Där har du möjlighet att sakligt förklara för Transportstyrelsen varför du har särskilda skäl till att inte få körkortet återkallat eller, vilket är vanligare, vilka skäl man har för att få spärrtiden nedsatt. Det du kan anföra i ditt yttrande till Transportstyrelsen är att du beskriver ditt behov av körkortet; att du delvis behöver körkortet i tjänst, och behöver det för att ta din familj från punkt A till B. Det är ofta en god idé om du kan inkomma med ett intyg från dig arbetsgivare som kan verifiera att det behövs att du har körkort i tjänsten. Det är få skäl som påverkar bedömningen, men om man till exempel riskerar att bli av med sitt arbete om man får sitt körkort indraget kan det göra att spärrtiden sätts ned. Det görs en helhetsbedömning inför beslutet, och rent känslomässiga aspekter saknar tyvärr betydelse. Så det är tveksamt om de orsaker du nämner kommer att påverka beslutet. Men beskriv så sakligt du kan, de anledningar du anser att du har. Om Transportstyrelsen ändå skulle välja att återkalla ditt körkort i 12 månader kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Om du inte vill överklaga beslutet själv går det bra att kontakta oss om du vill att någon av våra jurister ska skriva överklagan

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Avslutningsvis är förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit användbar och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form.

Sheba Shaly
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1078)
2021-01-17 Rattfylleri och olovlig körning
2021-01-16 Vad är straffet för rattfylleri
2021-01-15 Får minderåriga dricka alkohol medans jag kör bil?
2021-01-13 Påverkar olovlig körning möjligheten till körkortstillstånd?

Alla besvarade frågor (88337)