Vad ska jag göra om säljaren vägrar betala tillbaka pengar enligt överenskommelse?

FRÅGA
HejJag köpte en dator av en kille på Instagram direktmeddelande, en person jag har träffat.Vi fick aldrig tid att ses för överlämning men jag swishade pengarna till honom i gott förtroende. Han är en offentlig person i den kommun jag jobbar i, så fanns ingen anledning att misstro honom.Vi kom då överens om att jag skulle få tillbaka alla pengar för detta och att han fick behålla datorn.Vi sa ett datum jag skulle få pengarna senast och nu har det gått ca 1,5 månad och får fortfarande inga pengar och han är svår att få tag i. Det finns sms och instagram-meddelande som styrker allt som vi sagt och kommit överens om.Vad har jag för rättigheter i detta fall? Om han inte betalar tillbaka som överenskommet kan jag på något sätt gå vidare i detta fall så att jag kan få tillbaka mina 12.000kr som jag betalat utan att få något för det.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag uppfattar din fråga har du och killen du skulle köpa datorn av skriftligen kommit överens om att du skulle få tillbaka pengarna du betalt senast ett visst datum, men du har inte fått tillbaka pengarna ännu. Eftersom ni har kommit överens om att köpet ska återgå och du ska få pengarna tillbaka, är detta att anse som ett bindande avtal mellan dig och säljaren. Detta innebär att säljaren är skyldig att betala pengarna till dig. Du undrar vad du kan göra för att få tillbaka pengarna om säljaren inte självmant ger dig dem.

Det första du bör överväga att göra, efter att ha försökt komma överens med säljaren, är att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Ett betalningsföreläggande innebär att du genom Kronofogdens försorg kan få hjälp att driva in skulden, om säljaren medger att denne är skyldig att betala pengarna till dig. Kan inte Kronofogden driva in skulden genom ett betalningsföreläggande mot säljaren, kommer tvisten istället att överlämnas till tingsrätten för prövning. Nedan kommer jag att redogöra för hur ett betalningsföreläggande går till, och i vilka fall ditt ärende kan komma att behöva tas upp i domstol.

Ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten

En ansökan om betalningsföreläggande kan göras via Kronofogdens hemsida och kostar 300 kr. Du kan begära ersättning för denna kostnad i ansökan (17 § lag om betalningsföreläggande och handräckning, LBH). I ansökan ska du ange att du vill att säljaren ska åläggas att betala tillbaka den aktuella summan, och du ska dessutom ange varför du menar att säljaren är skyldig att betala tillbaka pengarna till dig (10 § LBH).

Efter du har skickat in en ansökan om betalningsföreläggande kommer Kronofogden att kontakta säljaren och begära dennes inställning till skulden. Säljaren har då möjlighet att agera på främst tre sätt:

1) Säljaren väljer att betala i enlighet med ditt krav.

2) Säljaren bestrider din ansökan inom den angivna svarstiden (31 § LBH).

3) Säljaren bestrider inte ansökan i tid eller svarar inte alls på den (42 § LBH)

Skulle kunden svara för sent eller inte alls svara på din ansökan, kommer Kronofogden att meddela så kallat utslag i överensstämmelse med din ansökan (42 § LBH). Detta utslag kommer sedan att verkställas självmant av Kronofogden exempelvis genom en utmätning hos säljaren. Du kommer då, förutsatt att säljaren har egendom som Kronofogden kan ta i anspråk, att få betalt genom Kronofogdens försorg.

Bestrider säljaren betalningsansvar får tvisten lösas av domstol

Väljer säljaren dock att bestrida din ansökan inom rätt tid, blir det upp till dig att bestämma om du vill stå fast vid att säljaren är skyldig att betala 12 000 kr till dig. Gör du detta kommer målet att överlämnas till tingsrätten för prövning (33 § LBH).

Tingsrätten får då pröva om säljaren är rättsligt skyldig att betala tillbaka pengarna eller inte. Tingsrätten kommer då att ta ställning bland annat till det material du kan presentera till stöd (bevis) för att du har rätt till återbetalningen. Det är därför bra om du sparar de digitala konversationer du har haft med säljaren så att du kan använda dessa som stöd för att säljaren har uppgett att han skulle betala tillbaka pengarna till dig.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Alice Baum
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (382)
2020-03-27 Misstagsbetalning/Condictio indebiti
2020-03-27 Behöver namnteckning på skuldebrev bevittnas?
2020-03-18 Vad innebär uttrycket "betalning av lånet ska ske vid anfordran" i ett skuldebrev?
2020-03-09 Erkännande och verkställighet av svensk dom i annat EU-land

Alla besvarade frågor (78764)