Vad ska jag göra om någon sprider rykten om mig?

FRÅGA
Hej!Har under en väldigt lång tid blivit anklagad för att ha använt och sålt droger av mina arbetskamrater. Har aldrig varit i kontakt med ovanstående överhuvudtaget, detta har lett till ett allt sämre mående och idag så är jag sjukskriven för detta. Finns det någon lag mot detta?Mvh
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om förtal. Förtal regleras i 5 kap. 1 § brottsbalken, där kan du läsa att man kan dömas för förtal om man utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars lämnar uppgifter ägnade att utsätta personen för andras missaktning. Utpekandet ska röra sig om ett klandervärt beteende av allvarlig art för att anses utgöra förtal, exempelvis fråga om spridning av integritetskränkande uppgifter av sexuell läggning, att personen har koppling till narkotika eller rykten av liknande allvarlig karaktär. Uppgifterna ska typiskt sett leda till skada, men skadan behöver ej ha inträffat. I ditt fall verkar skada redan inträffat och att händelserna pågått under en längre tid.

Det ska alltså handla om spridande av uppgift om dig som kan vara nedsättande för ditt anseende. Bedömningen av vad som anses vara nedsättande ska göras ur din (du som blivit utsatt) omgivnings synvinkel. Det spelar därför roll vem som har nåtts av informationen och vilken relation dessa människor har till dig. Det är hur uttalandena subjektivt (känslor som väcks eller liknande) uppfattas av omgivningen som är det avgörande vid bedömningen om förtal föreligger. Det finns inte något krav på att uttalandet får en större spridning bland allmänheten för att det skall räknas som förtal, men det krävs i princip alltså att uppgiften lämnas till någon utomstående person. Att det här rör sig om spridande av rykten om dig på din arbetsplats bör vara en sådan omgivning som omfattas av lagen.

Var du kan anmäla någon för förtal

Jag vet inga detaljer kring din situation, men uppgifter om att en person tar droger eller har anknytning till droger skulle kunna vara tillräckliga för att andra personer ska uppfatta den utsatte för klandervärd i sitt levnadssätt, därför bedömer jag att det handlar om förtal.

Du bör snarast anmäla händelserna till polisen om du på något sätt känner dig hotad. En anmäla gör du genom att ringa 11414 (icke-akuta situationer) eller genom att gå in på polisens hemsida. Tänk på att det måste vara du som lämnar in anmälan om att väcka åtal eftersom åtal som huvudregel väcks av den som blivit utsatt (5 kap. 5 § brottsbalken). Du bör ta reda på vem eller vilka som började sprida rykten om dig, var även noggrann med att säkerställa den bevisning du har, så att tillräckliga grunder finns för en förundersökning.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (995)
2020-08-03 Utgör en polisanmälan och spridning av osanna uppgifter om en person till tredje part ett förtalsbrott?
2020-07-31 Klassas det som förtal att anmäla en kommunanställd?
2020-07-31 Lagligt att anklaga nån för att vara tjuv?
2020-07-30 Kan ett Facebookinlägg utgöra grund för förtal?

Alla besvarade frågor (82649)