Vad ska jag göra om jag misstänker att jag köpt stöldgods?

FRÅGA
Hej, jag köpte häromdagen en cykel och säljaren hade bra koll på cykeln med mycket information och allting verkade stämma. Jag gick igenom cykeln så grundligt jag kunde men när jag kom hem lyfte jag cykeln och kände något konstigt och när jag vände på cykeln såg jag att en del av ramnumret har skrapats bort. Nu svarar inte säljaren och jag funderar på om jag kan ha råkat köpt en stulen cykel och undrar om jag kan bli anmäld för häleri om jag anmäler detta till polisen?
SVAR

Hejsan,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Häleri

Brottet häleri finner vi i 9 kap. 6 § brottsbalken.

Enligt bestämmelsen om häleri kan den som på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande tar befattning med något som är frånhänt annan genom brott dömas för häleri. Att köpa stöldgods försvårar för den egentliga ägaren att få tillbaka sin egendom och det är därför brottsligt att köpa stöldgods. Viktigt att poängtera är dock att det krävs uppsåt för att kunna dömas för häleri. Detta innebär att man måste vara medveten om att det är stöldgods man köper för att man ska kunna dömas för häleri.

I ditt fall innebär detta kort sagt att om du visste om att cykeln var stulen vid köptillfället, eller misstänkte detta och ändå genomförde köpet kan du komma att dömas för häleri.

Du skriver att du först efter köpet börjat misstänka att du kan ha köpt en stulen cykel. Under förutsättning att du inte misstänkte eller visste cykeln var stulen har du inte haft uppsåt till att köpa stöldgods. Saknas uppsåt kan du inte dömas för häleri. Att du till exempel anmäler detta till polisen vid första misstanke om att cykeln är stöld bör också ge en indikation på att du inte hade uppsåt att köpa en stulen cykel.

Häleriförseelse

Eftersom du inte visste om eller misstänkte att cykeln var stulen vid köpet saknas uppsåt och du ska därför inte kunna dömas för häleri.

Har du däremot köpt cykeln utan att veta om att den var stulen men haft skälig anledning att anta att den var stulen kan du istället ha gjort dig skyldig till häleriförseelse (9 kap. 7 § brottsbalken) vilket är ett mindre allvarligt brott. Här får göras en bedömning om du har haft skälig anledning att anta att cykeln var stulen utifrån till exempel priset, din kännedom om säljaren och så vidare.

Har priset inte varit uppseendeväckande lågt och du i övrigt inte haft anledning att tro att cykeln var stulen, dvs allt var "normalt" vid köpetillfället, bör du inte heller kunna dömas för häleriförseelse.

Sammanfattningsvis

Eftersom du skriver att misstankar uppstått först efter köpet har du inte haft uppsåt till att köpa stöldgods varför du inte kan dömas för häleri. Och om allt var normalt vid köptillfället, inget uppenbart underpris eller liknande som borde fått dig att misstänka något bör inte heller häleriförseelse aktualiseras.

Rekommendation

Jag skulle rekommendera dig att omgående kontakta polisen för att anmäla detta. Väljer du trots misstankarna däremot att behålla cykeln eller sälja den vidare kan du göra dig skyldig till häleri. Det rätta att göra i din situation är att kontakta polisen. Att du väljer att så snart som möjligt göra en anmälan indikerar också att du inte haft för avsikt att köpa stöldgods. Jag skulle därav inte vara orolig för att göra en anmälan till polisen.

Jag hoppas att du är nöjd med svaret. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Amanda Aitomäki
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?