Vad ska jag göra om jag inte fått varken orderbekräftelse eller någon annan information efter ett köp på internet, och säljaren inte går att kontakta överhuvudtaget?

Hejsan. Jag har beställt ett par skor på nätet. De är betalda och klar. Jag har inte fått någon ordenekräftelse och har fortf inte får mina varor. Det går inte att nå företaget på telefon och inte heller på Mail. Jag kan därför inte nå dem på något som helst sätt. Hur kan jag som kund gå tillväga och göra? Jag kan väl inte bara gå miste om mina pengar?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga hade jag idealt sett behövt lite mer information såsom företagets namn, när du köpte skorna, hur lång tid som förflutit med mera. Men nedan kommer jag att utgå ifrån två tänkbara scenarion. Det ena utgår från konsumentlagstiftning och vilka rättigheter en vanlig konsument har i denna situation, den andra utgår ifrån om det rör sig om bedrägeri, vilket isåfall innebär att du blivit utsatt för ett brottsligt förfarande. Om du misstänker brott rekommenderar jag dig att börja med att polisanmäla händelsen och informera polisen om att du blivit bedragen, du bör också kontakta banken avseende transaktionen för att få ett utlåtande; med andra ord, att man tar reda på var betalningen skickats (till vilket företag/bankgiro eller dylikt). Din bank ska inte ha några problem med att spåra betalningen.

Rättsliga utgångspunkter

När en privatperson köper en vara från ett företag gäller konsumentköplagen. Om varan avlämnas för sent eller inte alls, och det inte beror på något köparen har gjort, anses säljaren vara i dröjsmål enligt 9 § konsumentköplagen.

Ni som köpare har då för det första rätt att hålla inne betalningen tills leverans sker enligt 11 § konsumentköplagen. Detta förutsätter förstås att betalning inte redan har skett. För det andra har ni enligt 12 § konsumentköplagen rätt att kräva att säljaren fullgör köpet, alltså levererar skorna, förutsatt att det är möjligt utan orimliga uppoffringar för säljaren. Är dröjsmålet av väsentlig betydelse för er, eller levererar säljaren inte inom en överenskommen tilläggstid eller inom skälig tid efter att ni krävt fullgörelse, har ni rätt att häva köpet enligt 13 § konsumentköplagen. Detta gäller också om säljaren meddelar att varan inte kommer levereras alls. Häver ni köpet ska ni få tillbaka vad ni eventuellt redan betalat.

Slutligen kan du också ha rätt till skadestånd från säljaren enligt 14 § konsumentköplagen, om dröjsmålet med leveransen orsakat någon ekonomisk skada för er del.

Om du misstänker brott

Det brott som skulle kunna aktualiseras i nämnda fall är bedrägeri, det framgår att du beställt och betalat för skorna, men att du därefter inte på något sätt kunnat kontakta säljaren och inte heller fått någon information från företaget. Enligt 9:1 BrB aktualiseras ansvar för bedrägeri för den som genom vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är. Det krävs 1. att du vilseletts, 2. Att en omedelbar disposition ägt rum till följd av vilseledandet, och 3. Att detta resulterat i en ekonomisk skada för dig. Samtliga tre rekvisit torde enligt min uppfattning vara uppfyllda, det finns således skäl till att göra en polisanmälan. Anmäla brott eller förlust kan du göra på polismyndighetens hemsida här, du kan även ringa 114-14.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Daniel Elipas GobraeelRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”