Vad ska jag göra om jag fått avslag på IÖV?

2019-08-01 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
HejJag ansökt om att avtjäna fängelse 3månader genom IÖV med elektronisk kontroll.Under utredning ville jag åka till mitt hemland för att hälsa å min mamma som blev sjuk kI kriminalvården motivering stod att utredning kunde inte slutföras inom rimlig tid.Av utredningen i ärendet framgår att jag inte medverkat i utredningen i erforderlig utsträckning samt att jag saknar sysselsättning.Kriminalvården avslår min ansökan.Anars de är första gång jag blev dömd.Vad kan jag göra
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I ditt fall vet jag inte exakt vad som skett och varför Kriminalvården anser att du inte medverkat i erforderlig utsträckning, Tänkbart är att det kan handla om att du inte varit anträffbar under utredningen. Vidare är det ett krav att du har sysselsättning under tiden du har IÖV (jfr 8 § lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll). Om du har sysselsättning anordnad, uppfyller övriga krav och anser att beslutet är felaktigt, kan du begära omprövning av beslutet (9 a §). Får du avslag även vid omprövningen kan du överklaga det till förvaltningsrätten (9 §).

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1137)
2020-07-06 Folkbokföringsadress och eventuella oönskade problem
2020-06-30 Kan jag få hjälp med bostad eller boende efter utmätning av bostad?
2020-06-30 Kan en underårig få tilläggsavgift i kollektivtrafiken?
2020-06-30 Tillstånd för vernissage

Alla besvarade frågor (81795)