Vad ska jag göra när underhållsbidraget inte kommer in i rätt tid?

2019-10-30 i Underhåll
FRÅGA
Hej ! Har ett domslut på att underhållsbidrag ska betalas ut till mig omedelbart då den andre partnern får sin lön, vilket är den 27:e varje månad samt den 25:e om 27:e infaller på en helg. Han har det inte som automatisk överföring då han hävdar att lönen kommer olika datum. Han betalar underhållet, men inte på lönedagen, oftast kommer det mig tillhanda den 28,29,30:e varje månad vilket ställer till det då jag har räkningar som ska iväg den 28:e. Jag får påminnelser på dessa då underhållet ej kommer in vilket medför att täckning saknas på mitt konto. Hur gör jag för att få underhållet i tid då detta är ohållbart för mig.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du kan ansöka om underhållsstöd
Om underhållsbidrag inte inkommer i rätt belopp eller rätt tid kan man ha rätt till underhållsstöd från Försäkringskassan (18 kap. 9 § socialförsäkringsbalken). Vad som är "rätt tid" kan bedömas utifrån vad som står i en eventuell dom eller ett avtal om underhållsbidrag. Underhållsstödet utgörs av ett fast belopp som räknas fram utifrån barnets ålder och kan alltså många gånger vara lägre än själva underhållsbidraget. Poängen med möjligheten till underhållsstöd är dock att barnet ska kunna garanteras en viss miniminivå av underhåll. Försäkringskassan vänder sig sedan till den underhållsskyldige för att få tillbaka pengarna (19 kap. 2 § socialförsäkringsbalken).

I det här fallet säger domen att den andre ska betala ut underhållsbidraget senast den 27:e. Att han inte gör det innebär således att bidraget inte inkommer i rätt tid, vilket i sin tur gör dig berättigad till underhållsstöd. Du ansöker om detta på Försäkringskassans hemsida och på så sätt garanteras du att en viss del av underhållsbidraget kommer in i tid. Alternativet är att ansöka om verkställighet hos Kronofogden, men eftersom problemet handlar om att underhållsbidraget blir försenat mellan 1-3 dagar så tror jag inte Kronofogden i egentlig mening kan göra så mycket eftersom deras handläggningstid antagligen kommer göra att det inte blir så stor skillnad i slutändan.

Vänligen,

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (944)
2020-07-08 Hur lång tid gäller försörjningsplikten för barnen?
2020-07-07 En 19-årings rätt till underhållsbidrag och studiebidrag
2020-06-30 Vilken ekonomisk hjälp finns vid ensam vårdnad?
2020-06-29 Resekostnader för umgänge

Alla besvarade frågor (81889)