FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt24/08/2020

Vad ska jag göra när jag riskerar åtal i USA?

Jag kommer eventuellt bli åtalad för att avfyrat ett vapen i Kalifornien. Det var inte avsiktligen och jag trodde att vapnet inte var laddat. Kulan gick genom väggen in i grannens lägenhet. Ingen person blev skadad. Vapnet ägs av min amerikanska man som nyligen har avlidit. Jag har försökt att kontakta en amerikansk advokat för hjälp och väntar på återkoppling. Jag befinner mig just nu i Sverige. Vad händer nu? Ska jag kontakta en svensk advokat i stället?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår din fråga kommer du eventuellt att åtalas för att ha avfyrat ett vapen i Kalifornien, USA. Du har kontaktat en amerikansk advokat och väntar på återkoppling. Då du för närvarande befinner dig i Sverige undrar du om du ska kontakta en svensk advokat istället.

Kan du bli utlämnad till USA?

Min utgångspunkt för svaret är att du är svensk medborgare. Därav ska inledningsvis informeras om att så länge du befinner dig i Sverige har USA inte möjlighet att få dig utlämnad för det eventuella brottet. Enligt utlämningslagen finns det ett förbud mot utlämning av svenska medborgare till en stat utanför EU (2 § utlämningslagen). Förbudet innebär att under förutsättning att du är svensk medborgare kommer du inte att utlämnas även om USA begär det. Det ska dock poängteras att det gäller under tiden du befinner dig i Sverige. Om du reser till ett annat land, eller t.ex. mellanlandar i ett annat land, som har utlämningsavtal med USA, kan det innebära att du utlämnas.

Kan du straffas i Sverige?

Tyvärr kan jag inte ge något besked om vilket straff du riskerar i USA för det fall att du reser dit och blir åtalad. Amerikansk straffrätt ligger utanför vår kunskap. Däremot finns det möjlighet att du kan åtalas och dömas i Sverige för brottet. En svensk medborgare kan dömas enligt svensk lag och i Sverige under vissa förutsättningar. Det krävs dels att gärningen är straffbelagd både i Sverige och i det land där brottet begicks, dels att brottet är belagt med svårare straff än fängelse enligt svensk lag. Utöver det får den påföljd som kan utdömas till följd av brottet inte vara svårare än maxstraffet i det land där brottet begicks (2 kap. 2 § brottsbalken). För att ett åtal ska kunna väckas mot en person som har begått ett brott utomlands krävs ett så kallat åtalsförordnande (2 kap. 5 § andra stycket brottsbalken). Det stadgade innebär att regeringen eller Riksåklagaren måste förordna särskilt om att åtal ska väckas mot dig.

Min rekommendation

Om du har för avsikt att resa tillbaka till USA och möta eventuellt åtal kan det vara en god idé att du anlitar en amerikansk advokat som företräder dig. Om du däremot inte har för avsikt att resa tillbaka är min rekommendation att du anlitar en svensk advokat som kan företräda dig och råda dig vidare. Tyvärr arbetar vår juristbyrå inte med straffrätt, däremot kan jag förhoppningsvis rekommendera någon du kan vända dig till.

Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet imorgon, tisdagen den 25 augusti, klockan 9.45. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo