Vad ska jag göra när jag inte fått alla mina varor jag beställt på internet?

Hej, jag har beställt och betalat för två klänningar från ett företag som heter "Mumulando" dock har jag bara fått en klänning. De svarar ej på mejl, trots att jag skickat fem. Vad kan jag göra?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du hör av dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med är det alltid bra att (precis som du gjort genom att maila företaget) försöka få svar från företaget i fråga. Kanske finns det en logisk förklaring på förseningen. Är det så att företaget aldrig tänkt leverera den andra klänningen till dig utgör detta tillvägagångssätt ett klassiskt bedrägeri, 9 kapitlet 1 § brottsbalken. Det som avgör om det är bedrägeri eller inte är huruvida företaget överhuvudtaget tänkt leverera några varor till dig eller ej. Är det så att företaget velat leverera, men inte kunnat (på grund av en viss omständighet) behöver det alltså inte nödvändigtvis vara tal om ett bedrägeri. Företaget i fråga bör ju dock tydligt kommunicera denna omständighet till och ge svar på varför den ena klänningen dröjer, vilket dem ej gjort.


Vad kan du göra?

Hör inte företaget av sig bör du göra en polisanmälan då du förmodligen blivit utsatt för ett bedrägeri. Hör företaget dock av sig och exempelvis meddelar att klänningen är försenad på grund av en viss omständighet, skulle du kunna meddela företaget att du vill häva köpet på grund av denna försening. Om du kan häva köpet eller ej beror då till stor del på hur pass lång försening det handlar om.

Om klänningen kommer fram försent

Om du beställt en vara och företaget inte levererar denna i tid kallas det för dröjsmål. Den beställda varan ska vara levererad senast 30 dagar efter ni ingått avtalet om ni inte kommit överens om något annat. Det finns vissa medel du får använda om du inte har fått din vara i tid, dessa är:

-Hålla inne betalning

-Kräva att företaget fullgör köpet

-Häva köpet om förseningen är av väsentlig betydelse för dig (exempelvis att du behöver båda klänningarna ett specifikt datum inför en tillställning och nu inte kan ha det på grund av att du inte fått hem den ena klänningen)

-Kräva skadestånd för kostnader som du fått på grund av förseningen.

Du skriver att du hört av dig till företaget flera gånger utan svar. Efter 30 dagar (från avtalets ingående) ska du uppmana företaget att leverera varan inom en rimlig tilläggstid, om detta inte görs har du rätt att häva köpet. Om du häver köpet ska företaget återbetala dina pengar utan onödigt dröjsmål.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Siva ArifRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo