FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt22/02/2020

Vad ska jag göra när banken nekar mig insättning från utlandet?

hej

Det är så att min mamma har fått arv från Irak. Pengar överfördes till Jordanien och dem ligger i en bankkonto. Det finns papper på arvet och vi ska översätta det till svenska.

Hur ska man ta in pengarna till Sverige, flera banker har nekat oss pga pengar kommer i grunden från Irak.


Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågan är varför din bank nekar dig en insättning från utlandet samt vad du kan göra för att få transaktionen att gå igenom. Detta är en fråga som regleras främst av Penningtvättslagen.

Vad innebär penningtvättslagen?

Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism.

Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).

Varför vill banken inhämta information om denna transaktion?

Bankerna har idag enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter och tjänster som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorsim samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Även geografiska riskfaktorer ska tas i beaktande (2 kap. 1 § 2 st penningtvättslagen). Därav är utlandsbetalningar, inkomster från utlandet samt utlandsvistelser av särskilt intresse för banken. Banken har en skyldighet att ha god kunskap om hur deras kunder använder bankens tjänster och produkter för att förhindra brottslig verksamhet. Den information som inhämtas om och av kunden behandlas konfidentiellt och omfattas givetvis av banksekretess.

Vad innebär detta för dig?

Av det ovan anförda kan det konstateras att bankerna idag har högt ställda krav i arbetet mot penningtvätt och terrorism. Det finns två möjligheter för er att få igenom er transaktion.

1. Kontakta er befintliga bank och fråga vilka uppgifter de behöver för att godkänna insättningen. Ni behöver redovisa varifrån pengarna kommer från, genom till exempel kontoutdrag, samt förklara vad pengarna kommer att användas till.

2. Kontakta en annan bank.

Det är dock viktigt att notera att banken inte är skyldig att släppa fram utlandsbetalningen, även om ni kan bevisa att pengarna inte härrör från brott eller kommer att användas till brott.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”