Vad ska jag beakta vid överklagan av körkortsåterkallelse?

2018-09-29 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej! den 10 maj 2018 var jag med i en kedje krock (4 bilar) där jag var bil nummer två, bil nummer ett gjorde ingen amälan trots att jag på grund av bakförande fordon råkade köra in i hens dragkrok (extrem låg hastighet) därav ingen anmälan av framförande. får jag nu beslut från transportstyrelsen att jag kommer få en spärrtid på två månader samt behöva ta om körkortet. Vilket jag anser är extremt orättvist, med tanke på att jag inget kunde göra, jag har en liten suzuki swift bilen bakom mig var en stor ny volvo som pushade fram min bil, men noterat är att min bil och framförande klarade sig bäst.Jag kommer nu överklaga detta men kan jag styrka med något? utöver arbete m.m
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Min utgångspunkt

Som jag förstår det undrar du kring innehållet i överklagan med avseende på vad du ska bevisa. Jag utgår från att du dels vill överklaga körkortsåterkallelsen samt spärrtiden.

När kan mitt körkort återkallas?

Följande är en icke uttömmande lista av när transportstyrelsen kan återkalla körkort. Urvalet baseras på vad jag antar relevant i ditt fall, i övrigt kan en uttömmande uppräkning finnas här. Ditt körkort kan återkallas om:

(1) Du har gjort dig skyldig till rattfylleri, grovt rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik.

(2) Du har smitit från en trafikolycka du har varit inblandad i. Det gäller även om du inte har haft någon skuld i trafikolyckan.

(3) Du har gjort dig skyldig till upprepade trafikförseelser, till exempel mindre fortkörningar.

(4) Du har gjort dig skyldig till exempelvis fortkörning, kört mot rött, vårdslöshet i trafik eller annan viktig trafikregel.

Vad som avses med vårdslöshet i trafik är att förare i väsentlig mån brister i den varsamhet och omsorg som av omständigheterna krävs till förekommande av trafikolyckor (1 § lagen om straff för vissa trafikbrott). För sådan väsentlig brist krävs vanligen att medvetet risktagande föreligger (prop. 1994/95:23 s. 57 ff. och 122). Att risktagandet begås medvetet bedöms objektivt, dvs. huruvida du faktiskt varit medveten är inte det relevanta utan istället huruvida du objektivt sett borde ha varit medveten.

Måste jag ta körkort på nytt

Det jag reagerar på i din fråga är att du har ålagts en spärrtid på två månader men ändå anger att du ska behöva ta om körkortet. Transportstyrelsen uppger att det räcker att fylla i en ansökningsblankett för att återfå ett nytt körkort om den totala spärrtiden är kortare än ett år. Således borde inga speciella prövningar såsom att ta om körkortet krävas (se här). Härav uppmanar jag dig att kontrollera om du verkligen behöver ta om körkortet eller om det är tillräckligt med en ansökan om nytt körkort.

Vad gäller kring spärrtiden?

Av praxis framgår att eventuellt kortande av spärrtiden avgörs utifrån en helhetsbedömning av den samlade utredningen med hänsyn till sådant som omständigheterna vid körningen, körkortshavarens personliga förhållanden och behov av körkort (se t.ex. RÅ 1992 not. 168, RÅ 1988 ref. 78 och HFD 2016 ref. 18). Nämnda omständigheter samt likartade bör inkluderas i överklagan.

Vad bör min överklagan innehålla

Jag vet inte på vilken grund ditt körkort har återkallats, men mest tänkbart är att du antingen anses ha agerat vårdslöst i trafik eller att du anses ha smitit från den trafikolycka som du varit inblandad i (se p. 2 resp. 4 ovan). Är fallet det senare ser jag inga egentliga möjligheter för dig att nå framgång med en överklagan eftersom smitande är ovillkorligt otillåtet. Anses du däremot ha agerat vårdslöst gäller det huvudsakligen att framlägga bevisning som styrker att du inte har agerat vårdslöst. Vad denna bevisning bör bestå i går inte att säga; allt som på något vis kopplas till omständigheterna kan utgöra underlag då det råder fri bevisföring. En stark rekommendation är dock att koppla den bevisning som framläggs till de grunder för körkortsåterkallelse som transportstyrelsen anför, i syfte att påvisa att återkallelsen är obefogad.

Sammanfattning

Beror återkallelsen på smitning från olycksplats bedömer jag ett överklagande svårligen kunna förändra omständigheterna. Utgörs grunden av ex. vårdslöshet är däremot möjligheterna bättre. Huvudsakligen rekommenderar jag dig att anföra omständigheterna vid körningen, dina relevanta personliga förhållanden, behovet av körkort samt din personliga grad av vårdslöshet. Viktigt är att i möjlig mån underbygga påståenden med bevis såsom skriftlig dokumentation, vittnen, expertutlåtanden eller bilder.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Joar Lindén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (729)
2019-04-18 Kan tidigare trafikbrott påverka beviljande av körkortstillstånd för mc?
2019-04-16 Böter för att låta person utan körkort köra bil
2019-04-12 Påföljd vid drograttfylleri med tidigare brottslighet
2019-04-11 Vem är skyldig vid olycka på grund av inbromsning?

Alla besvarade frågor (67937)