Vad ska ingå i en bodelning när vi gjort all egendom som förvärvats innan och under äktenskapet till enskild egendom?

FRÅGA
Hej! Min fru och jag ska skilja oss, vi har ett äktenskapsförord där det står: "All egendom som var och en av oss förvärvat före äktenskapet och därefter förvärvar, liksom all avkastning därav, skall vara förvärvarens enskilda egendom, som den andre maken således inte skall ha giftorätt i." Jag läste på Lagen.nu om lös egendom: Begreppet lös egendom är negativt bestämt; alla förmögenhetstillgångar som inte är fast egendom är lös egendom. Intentionen i vårt äktenskapsförord var att vi bara skulle dela huset. Begreppet egendom (lös eller fast) i äktenskapsförordet innebär väl att t ex kapitalförsäkring, ISK, etc som normalt ingår vid en skiljsmässa, inte ingår i detta fall? Mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som du beskriver lydelsen i ert äktenskapsförord förstår jag det som att ni gjort all egendom i äktenskapet enskild. Du nämner dock att ni har för avsikt att dela på huset, vilket jag tolkar som att ni äger huset tillsammans. I mitt svar kommer jag först att kort redogöra för vad enskild egendom och giftorätt innebär, och därefter kommer jag att gå in på hur er egendom ska delas i enlighet med ert äktenskapsförord. Reglerna om äktenskapsskillnad och egendomsklassificering hittar du i Äktenskapsbalken.

Bodelning och äganderätt
Det är en vanlig missuppfattning att all egendom blir gemensam när man gifter sig, och att det är därför allting delas lika efter en skilsmässa. Så är dock inte fallet, utan äganderätten förblir densamma även om två personer ingår ett äktenskap (ÄktB 1:3). Om du exempelvis har köpt en spis, så är den spisen din äganderättsligt, och om din hustru köpt en bil så är den hennes. Detta gäller även sådant som införskaffats under äktenskapet.

Nä två personer skiljer sig måste de som utgångspunkt göra en bodelning (ÄktB 9:1). I bodelningen ska allt giftorättsgods ingå (ÄktB 10:1), det vill säga all egendom som inte gjorts enskild i ert äktenskapsförord (ÄktB 7:1 och 7:2). Eftersom ni gjort all egendom enskild genom äktenskapsförord så finns det ingenting att dela, vilket också innebär att ni inte behöver göra någon bodelning. Du och din hustru omfattas således av undantaget.

Ert äktenskapsförord
Observera att ert äktenskapsförord endast ändrar klassificeringen på egendomen, och berör inte äganderätten. Att egendom är enskild får alltså endast betydelse i en bodelning. Det du köpt äger du, och det din fru köpt äger hon. Om ni har köpt någonting tillsammans så har ni den egendomen med samäganderätt. Eftersom ni i ert äktenskapsförord har inkluderat all egendom som var och en förvärvat är alltså all er egendom enskild. Eftersom ni inte gjort någon uppdelning mellan fast och lös egendom så kommer ingen åtskillnad att göras mellan egendomsslagen. Du lämnar äktenskapen med den egendom som tillhör dig och din fru med den egendom som tillhör henne. Du skriver att ni dock avsett att dela på huset. Om ni äger huset tillsammans så är detta vad som kommer att ske, eftersom ni är samägare till fastigheten. Ni har rätt till era respektive andelar i fastigheten, och om ni äger huset till hälften var så har ni rätt till er respektive halva av husets värde, även om ni inte har tänkt göra någon bodelning.

Makar har avtalsfrihet
Slutligen vill jag nämna att du och din fru har stora friheter att komma överens om hur ni vill att er egendom ska fördelas. Reglerna är till för att fånga upp de situationer där ni inte kan komma överens. Ni kan till och med bortse från ert äktenskapsförord om ni överens om att ni skulle vilja att delningen görs på ett annat sätt. Vill ni dela på huset i en bodelning, så kan ni bara upprätta ett nytt avtal.

Observera även att mitt svar är baserat på min tolkning av vad som står ert äktenskapsförord. Om du önskar ett mer detaljerat svar som är anpassat efter just din situation kan du vända dig till Lawlines jurister för personlig rådgivning. Ansökningsformuläret hittar du här.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie Accord
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (888)
2019-03-21 Vid giftemål äger fortsatt makarna sin egen egendom
2019-03-17 Vad har man rätt att få av sin före detta make efter äktenskapsskillnad?
2019-03-16 Dold samäganderätt till makes bil
2019-03-16 Finns vårt äktenskapsförord registrerat någonstans och kan vi avregistrera detta?

Alla besvarade frågor (66968)