FrågaFAMILJERÄTTBodelning09/06/2015

Vad ska ingå i en bodelning mellan f.d. makar och till vilket värde ska de värderas?

Hej,

Jag och min fd man har gått skilda vägar. Skilsmässan gick igenom 22 april 2015. Vi flyttade isär förra våren då jag köpte en lägenhet. Vi är uppe i bodelningsprocessen och jag har några frågor som jag hoppas ni kan hjälpa mig med.

1) Hur mycket ska man uppskatta lösöre till? Vi bodde i en villa på ca 180 kvm och har två barn.

2) Ska man räkna in värdet av lägenheten i bouppdelningen då jag köpte den då vi fortfarande var gifta? Till vilket värde? Köpeskillingen eller omvärdering?

Tacksam för hjälp!

Bästa hälsningar,


Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du vänder Dig till Lawline med Din fråga!

All egendom som förvärvats innan talan om äktenskapsskillnads väckande utgör giftorättsgods, såtillvida det inte på särskilt angiven grund är att betrakta som enskild egendom, och ska därmed ingå i bodelningen. Lägenheten som Du förvärvat under äktenskapet ska således ingå i bodelningen mellan Dig och Din f.d. make.

Såväl lösöre som fastigheter värderas i regel med utgångspunkt i marknadsvärdet som gäller vid bodelningstillfället. Vad som särskilt ska betonas är att det ifråga om värdering av fastigheter, i de fall Ni inte avser att sälja fastigheten utan istället ska övertas av ena maken, i värderingen ska beakta en framtida latent skatteskuld. Kapitalvinstskatten, som utgör 22 % av vinsten, ska minskas med fastighetens marknadsvärde. Den övertagande maken kompenseras därigenom för att han/hon förr eller senare kan komma att få betala kapitalvinstskatt vid framtida försäljning av fastigheten. Vid värderingen av fastigheter brukar man även från marknadsvärdet räkna av ett fiktivt mäklararvode.

Vänligen,

Rosa Nicole AbasRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000