FrågaFAMILJERÄTTBodelning31/10/2020

Vad ska ingå i en bodelning?

Hej. Innan vi blev skilda öppnade min ex man ett företag och tog över butiken. Företaget öppnades i november 2019 och vi skilsmässa i april 2020. Skulle jag ha rätt till en i det fallet Del av företaget?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag har förstått din fråga som att du haft en skilsmässa och att du nu undrar om du har rätt att ta en del av ett företag som din ex man öppnande när ni var gifta. Detta är en äktenskapsrättslig fråga och för att besvara den kommer jag att använda mig av äktenskapsbalken.


I Sverige kan ett äktenskap upplöses genom äktenskapsskillnad, dvs skilsmässa ÄktB 1:5. Huvudregeln enligt svensk rätt är att när ett äktenskap upplöses så ska makarnas egendom fördelas lika mellan dem genom bodelning ÄktB 9:1.

Vad är en makes egendom?

Av ÄktB 7:1 framgår det att en makes egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom. Alla tillgångar som gifta makar äger är antingen giftorättsgods eller enskild egendom. Det är alltså giftorättsgodset som ska fördelas lika mellan makarna vid en framtida bodelning, och inte den enskilda egendomen. Av ÄktB 7:2 framgår det vad som avses med enskild egendom. En egendom kan vara enskild därför att makarna gemensamt avtalat om detta i ett äktenskapsförord, eller för att någon av makarna har fått egendomen i arv genom testamente, gåva, eller genom ett villkor i livförsäkring.

Av ÄktB 10 kap framgår det vidare att det i en bodelning enbart ska vara makarnas giftorättsgods som ska ingå.

Kommer du ha rätt att ta del av företaget?

Du kommer ha rätt att ta del av företaget vid en bodelning, förutsatt att du och din ex man inte upprättat ett äktenskapsförord där ni kom överens om att företaget skulle utgöra enskild egendom. Skulle du och din ex man ha upprättat ett äktenskapsförord där det framgår att företaget är enskild egendom, då har du inte rätt att ta del av företaget. Finns ett äktenskapsförord gällande företaget, så ska egendomen vara odelad. Finns det inte något äktenskapsförord ska du enligt huvudregeln ha rätt att få hälften av företaget.

Om du har ytterligare frågor så är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline!

Vänligen,

Sonja NajimRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000