Vad ska finnas med i en revers?

2017-09-30 i Skuld
FRÅGA
Vad ska finnas med i en revers? Är det viktigt att de som har lånat ut pengar, ska ha skrivit under tillsammans med den som ska få pengarna? Ska det stå när summan ska betalas tillbaka? Min sons pappa har gått bort och nu har farföräldrarna en revers , som de vill att dödsboet ska betala tillbaka. Det har snart gått 10 år sedan denna reversen skrevs. På reversen finns pappans namnunderskrift, föräldrars namn och personnummer, men ingen underskrift. Även summa ,ränta och 6 månaders uppsägning, finns med på reversen. Vad innebär detta? Är den juridisk bindande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag beklagar sorgen och hoppas att jag kan hjälpa dig att få klarhet i vad som gäller.

Vad ska en revers innehålla?

Vad gäller reverser (skuldebrev i lagens terminologi) är skuldebrevslagen den lag som aktualiseras. I lagen ställs dock inga formella krav på hur reversen ska vara utformad; det som lagen behandlar är tiden efter upprättandet. Den ledning kring utformandet av revers som ges är att den som utfärdar ett skuldebrev är bunden till detta. Av detta kan utläsas att det måste framgå vem som är betalningsskyldig (samt en underskrift av denna) och hur stor betalningsskyldigheten är.

För att undvika oklarheter och framtida konflikter kring är det dock en fördelaktigt att vara så tydlig som möjligt i reversen. Det som bör finnas med är uppgifter om vilket belopp det rör sig om, eventuell reglering av räntan, utfärdandedatum och eventuellt i förväg bestämt betalningsdatum samt vem som är skyldig vem pengar, de personuppgifter som krävs för att identifiera parterna (exempelvis personnummer) samt underskrifter av dessa. Ur bevissynvinkel kan det också vara bra att ha en underskrift av ett utomstående vittne.

Vad gäller återbetalningsdatum och andra uppgifter som parterna väljer att inte reglera i reversen kompletterar lagen med bestämmelser. Har exempelvis inget återbetalningsdatum bestämts föreskriver lagen att den betalningsskyldige ska betala tillbaka när långivaren kräver det (5 § skuldebrevslagen).

Preskription av skuld

En revers preskriberas som huvudregel 10 år efter dess tillkomst, om inte preskriptionsavbrott sker innan dess genom exempelvis erkännande av skulden eller ett skriftligt betalningskrav (2 § första stycket & 5 § preskriptionslagen). Preskription innebär att pengarna inte längre kan krävas ut. I det fall du beskriver är alltså reversen fortfarande giltig (6 § preskriptionslagen).

Sammanfattande svar på dina frågor

Svaret på din fråga är alltså att reversen är juridiskt bindande. Det finns inga formella krav på innehållet utan det räcker att den som lånar pengarna skriver under samt att det framkommer hur mycket pengar det rör sig om. Någon underskrift från den som lånar ut pengar är alltså inte nödvändig, inte heller information om när skulden ska betalas tillbaka.

Hoppas du fått svar på din fråga! Skulle det uppstå vidare frågor eller oklarheter är du välkommen att återkomma till oss med fler frågor. För mer kvalificerade ärenden kan jag rekommendera får expressrådgivning och juristbyrå, de kan hjälpa dig med de flesta problem som är relaterade till juridiken!

Vänliga hälsningar,

Malin Gustavsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (508)
2021-07-31 Skyddar jag min fru från att betala min skulder vid min bortgång om vi skiljer oss?
2021-07-30 Säkerhet för skuld när partner inte kan försörja sig.
2021-07-28 Muntliga avtal om skulder - giltiga?
2021-07-25 Vad kan jag göra om en person är skyldig mig pengar?

Alla besvarade frågor (94587)