Vad ska ett bestridande innehålla?

FRÅGA
Vilka delar krävs i ett bestridande av ett regresskrav som skall skickas in till kfm? Det gäller fakturor för en samägd fastighet. Vilka juridiska argument finns för att bestrida?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att bestrida ett betalningsföreläggande från Kronofogdemyndigheten är relativt okomplicerat. Du bör skriva ett brev till myndigheten där du förklarar att du bestrider betalningskravet och varför du inte anser dig skyldig att betala. För tydlighetens skull bör du även ange målnumret som framgår av föreläggandet som du har fått av myndigheten.

Det är svårt för mig att spekulera i vilka juridiska argument du skulle kunna framföra i ditt bestridande eftersom jag inte vet hur den påstådda skulden skulle ha uppstått. En god idé är dock att utgå ifrån de argument som framförs i betalningskravet. Läs igenom noggrant varför sökanden anser att du är betalningsskyldig och bemöt hans eller hennes argument, ett efter ett.

Kort sammanfattat bör du alltså skriva till Kronofogden och förklara att du bestrider kravet samt varför. Berätta varför du anser att sökandens argument inte håller och kom ihåg att ange målnummer.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?