Vad ska en göra om en som bröstarvinge inte blivit kallad till en bouppteckning?

FRÅGA
Hej om man inte blivit kallad till en bouppteckning efter 3 månader , vad ska man då göra jag är bröstarvinge?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om hur en bouppteckning ska gå till finns i ärvdabalken.

Tidsfristen kan vara förlängd

Som bröstarvinge är du delägare i dödsboet, ÄB 18 kap 1 §. Som dödsbodelägare ska du vidare kallas till bouppteckningen, ÄB 20 kap 2 §. Som du nämner ska bouppteckningen genomföras senast 3 månader efter dödsfallet. Denna tid kan dock förlängas om det finns någon särskild orsak som talar för det, exempelvis att dödsboet är ovanligt stort, ÄB 20 kap 1 §. Det skulle kunna vara en anledning till varför du inte har blivit kallad ännu. Dock så ska du bli kallad i god tid, vilket enligt lagens mening är två veckor innan bouppteckningen tar plats, ÄB 20 kap 2 §.

Ta kontakt med boutredningsmannen

Det är en boutredningsman, testamentsexekutor (om sådan finns) eller dödsbodelägare som har egendomen i sin vård som ansvarar för att kalla alla dödsbodelägare till bouppteckningen, ÄB 20 kap 2 §. Om denne inte vet hur hen ska få tag i dig så kan hen ta hjälp av Skatteverket för att söka upp dig, ÄB 16 kap 2 §. Om du vet vem som är boutredningsman bör du ta kontakt med henom för att undersöka varför du inte fått någon kallelse och när bouppteckningen kommer att vara.

I det fall dödsbodelägarna är mycket oense kan de be domstolen att utse en boutredningsman, ÄB 19 kap 1 §. I annat fall är det dödsbodelägarna själva som ansvarar för detta, vilket troligtvis är vanligare. Om du inte själv varit med och utsett någon boutredningsman kan du ta kontakt med en efterlevande make/maka till den avlidne om sådan finns eller någon annan arvinge för att se om de har fått någon kallelse.

Bouppteckningen kan inte godkännas utan din närvaro

I bouppteckningen ska det antecknas vilka som har närvarat och om någon blivit kallad men trots det inte närvarat måste bevis på detta bifogas i bouppteckningen, ÄB 20 kap 3 §. Om detta inte har skett så kommer inte Skatteverket att godkänna bouppteckningen då den är att se som bristfällig, ÄB 20 kap 9 §. Bouppteckningen kan alltså inte genomföras utan din närvaro, så det är inget du behöver oroa dig för.

Hoppas att du har fått din fråga besvarad och att det löser sig med bouppteckningen!

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (869)
2019-08-17 Min morfar har ett barn sedan tidigare, hur blir det med arvet efter honom?
2019-08-12 Testamente och bouppteckning
2019-08-10 Vad händer med gemensamma lån när en låntagare avlider?
2019-08-08 Har jag rätt till skriftligt besked gällande ett bankfacks existens?

Alla besvarade frågor (72048)