Vad ska en göra om en som bröstarvinge inte blivit kallad till en bouppteckning?

Hej om man inte blivit kallad till en bouppteckning efter 3 månader , vad ska man då göra jag är bröstarvinge?

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om hur en bouppteckning ska gå till finns i ärvdabalken.

Tidsfristen kan vara förlängd

Som bröstarvinge är du delägare i dödsboet, ÄB 18 kap 1 §. Som dödsbodelägare ska du vidare kallas till bouppteckningen, ÄB 20 kap 2 §. Som du nämner ska bouppteckningen genomföras senast 3 månader efter dödsfallet. Denna tid kan dock förlängas om det finns någon särskild orsak som talar för det, exempelvis att dödsboet är ovanligt stort, ÄB 20 kap 1 §. Det skulle kunna vara en anledning till varför du inte har blivit kallad ännu. Dock så ska du bli kallad i god tid, vilket enligt lagens mening är två veckor innan bouppteckningen tar plats, ÄB 20 kap 2 §.

Ta kontakt med boutredningsmannen

Det är en boutredningsman, testamentsexekutor (om sådan finns) eller dödsbodelägare som har egendomen i sin vård som ansvarar för att kalla alla dödsbodelägare till bouppteckningen, ÄB 20 kap 2 §. Om denne inte vet hur hen ska få tag i dig så kan hen ta hjälp av Skatteverket för att söka upp dig, ÄB 16 kap 2 §. Om du vet vem som är boutredningsman bör du ta kontakt med henom för att undersöka varför du inte fått någon kallelse och när bouppteckningen kommer att vara.

I det fall dödsbodelägarna är mycket oense kan de be domstolen att utse en boutredningsman, ÄB 19 kap 1 §. I annat fall är det dödsbodelägarna själva som ansvarar för detta, vilket troligtvis är vanligare. Om du inte själv varit med och utsett någon boutredningsman kan du ta kontakt med en efterlevande make/maka till den avlidne om sådan finns eller någon annan arvinge för att se om de har fått någon kallelse.

Bouppteckningen kan inte godkännas utan din närvaro

I bouppteckningen ska det antecknas vilka som har närvarat och om någon blivit kallad men trots det inte närvarat måste bevis på detta bifogas i bouppteckningen, ÄB 20 kap 3 §. Om detta inte har skett så kommer inte Skatteverket att godkänna bouppteckningen då den är att se som bristfällig, ÄB 20 kap 9 §. Bouppteckningen kan alltså inte genomföras utan din närvaro, så det är inget du behöver oroa dig för.

Hoppas att du har fått din fråga besvarad och att det löser sig med bouppteckningen!

Vänliga hälsningar,

Amanda KinnanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”