Vad ska du göra om din arbetsgivare inte har betalat ut din lön?

FRÅGA
Hej ! Min arbetsgivare inte betalt lön till mig , vad ska jag göra ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med så borde du fråga din arbetsgivare varför den inte har betalat ut din lön. Det kanske rör sig om ett administrativt fel och att arbetsgivaren endast har råkat att inte betala ut lönen. På så sätt kan problemet lösa sig snabbt.

Om det visar sig att det är av en annan anledning som din arbetsgivare inte betalar ut din lön, exempelvis om företaget har dåligt med pengar, så bör du kontakta ditt fackförbund om du är medlem i ett. Ditt fack kan då hjälpa dig med att driva in lönen till dig. I mitt fortsatta svar så utgår jag från att du inte är medlem i något fack, eller att arbetsgivaren inte har betalat ut lönen trots fackets hjälp.

De bestämmelser som blir aktuella för att svara på din fråga är lag om anställningsskydd (LAS) och lag om betalningsföreläggande och handräckning. Räntelagen blir även relevant.

Anställningsavtalet

Ett anställningsavtal är bindande för både arbetstagaren och arbetsgivaren. Det följer rättigheter samt skyldigheter för både arbetstagaren och arbetsgivaren genom anställningsavtalet.

Arbetstagarens huvudprestation är att utföra det arbete som framgår i anställningsavtalet, medan arbetsgivarens huvudprestation är att betala ut lönen till arbetstagarna.

Som anställd har man rätt att få ut sin lön på avtalat datum. Om arbetsgivaren inte betalar ut lönen på överenskommet datum utgör det ett kontraktsbrott. När din arbetsgivare inte betalar ut din lön så får du en lönefordran på din arbetsgivare.

Du har alltså en rätt att kräva den lön som följer av ditt anställningsavtal, och arbetsgivaren är alltså skyldig att betala lönen på den dag som löneutbetalningen ska ske.

Du har rätt att frånträda din anställning

Det ska även poängteras att du som arbetstagare har rätt att frånträda din anställning med omedelbar verkan för att din arbetsgivare inte betalar ut din lön (LAS 4 § tredje stycket). Detta eftersom din arbetsgivare har i väsentlig mån åsidosatt sina åligganden mot dig, då utbetalning av lönen som sagt utgör arbetsgivarens huvudprestation. Du kan alltså säga upp dig själv utan någon uppsägningstid.

Detta är dock endast en rätt för dig, och du behöver så klart inte säga upp dig om du fortfarande vill jobba kvar på företaget.

Dröjsmålsränta

Du har som sagt en lönefordran på din arbetsgivare då den inte har betalat ut din lön. Din arbetsgivare har alltså en skuld till dig.

Utöver att kräva att din arbetsgivare ska betala din lön så kan du även kräva att din arbetsgivare ska betala dröjsmålsränta (räntelagen 3 §). Detta eftersom lönen har förfallit till betalning då jag tolkar det som att din arbetsgivare inte har betalat ut lönen till dig på den dag som den skulle ha betalats ut.

Ansöka om betalningsföreläggande

Ifall din arbetsgivare fortfarande inte betalar ut din lön så kan du ansöka om ett betalningsföreläggande genom att vända dig till Kronofogdemyndigheten (lag om betalningsföreläggande och handräckning 2 §). Du lämna in din ansökan om betalningsföreläggande här.

I din ansökan om betalningsföreläggande så ska du bland annat ange fordringens belopp (dvs. den lön som du skulle ha fått betalt egentligen), förfallodagen på fordringen (dvs. den dag som lönen egentligen skulle ha betalats ut) och den ränta som begärs (dvs. dröjsmålsräntan) (lag om betalningsföreläggande och handräckning 11 §).

Efter att du har skickat in ansökan om betalningsföreläggande så kommer Kronofogdemyndigheten skicka ett kravbrev till din arbetsgivare som har en skuld till dig. Ifall din arbetsgivare bestrider din ansökan så kommer Kronofogdemyndigheten överlämna ärendet till domstol om du begär detta. För att kunna bevisa skulden och vinna framgång med ditt anspråk bör du ha lönespecifikationer och/eller ett anställningsavtal att hänvisa till.

Sammanfattning

Som arbetstagare har du rätt att få din lön utbetald och din arbetsgivare får en skuld till dig när den inte betalar ut din lön i tid. Till att börja med så bör du fråga din arbetsgivare varför den inte har betalat ut din lön. Du bör även vända dig till ditt fack om du är medlem i ett. Som arbetstagare har du har rätt att frånträda din anställning omedelbart om arbetsgivaren dröjer med att betala ut din lön. Genom att vända dig till Kronofogdemyndigheten så kan du ansöka om ett betalningsföreläggande, och du kan därmed få hjälp av dem för att driva in skulden.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?