Vad säger lagen om att lägga ut dömda brottsligars namn, adress och födelsedatum på nätet?

FRÅGA
Hej jag undrar om vad lagen säger om att en person lägger ut namn på dömda brottslingar vart där de bor och när det är födda på socialamedier till exempel facebook eller twitter. Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det brott som kan bli aktuellt i ett sådant fall som du beskriver ovan är förtal. Brottet förtal regleras i 5 kap. 1 § Brottsbalken och avser att en person utpekar en annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning.

I 1§ 2 st. stadgas undantag från när en person ska dömas för förtal. Ansvar för förtal ska inte dömas ut om personen varit skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken, och personen visar att uppgiften var sann eller att hen hade skälig grund för den.

Generellt är gamla glömde saker är inte acceptabelt att lyfta fram, om inte de exempelvis skrivs om i tidningar.

En person som tidigare blivit dömd för brott och avtjänat sitt straff ska inte bli utpekad för samma sak igen. Personen ska inte bli ytterligare bestraffad, det råder förbud i Sverige mot dubbelbestraffning. Det kan dock vara ok om agerandet som utgör förtal kan anses försvarligt. Detta kan tex vara fallet om personen som blivit dömd för brott beter sig på ett sådant sätt att det finns risk att den kan komma att göra samma sak igen. Avgörande i ett sådant fall som du beskriver ovan blir försvarlighetsbedömningen.

Det går tyvärr inte att svara på vad med säkerhet som gäller i sådana fall som du beskriver ovan utan en bedömning måste ske utifrån de omständigheter som föreligger i varje enskilt fall.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Hanne Nielsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (996)
2020-08-10 Undvika förtal vid skrivande av en roman
2020-08-03 Utgör en polisanmälan och spridning av osanna uppgifter om en person till tredje part ett förtalsbrott?
2020-07-31 Klassas det som förtal att anmäla en kommunanställd?
2020-07-31 Lagligt att anklaga nån för att vara tjuv?

Alla besvarade frågor (82701)