Vad riskerar jag för straff om jag kör MC utan giltigt körkort?

2019-04-19 i Trafikbrott
FRÅGA
Om jag kör en tung mc och bara har körkort för bil.... vad riskerar jag för straff för det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Olovlig körning

För att få köra motorcykel behöver du ha ett A-körkort och det är bara den som innehar ett sådant som får köra motorcykeln, 2 kap. 1 § Körkortslagen. Om du bara har ett B-körkort och kör en MC blir du skyldig till brottet olovlig körning, 3 § Lagen om straff för vissa trafikbrott. Där framgår att den som med uppsåt framför ett körkortspliktigt fordon utan att ha det tillstånd som krävs, döms till böter eller fängelse.

Böter

Om brottet inte anses som grovt, utdömes böter som straff.

Eftersom att bötesformen inte är föreskriven i lagen, kommer böterna vara i form av dagsböter, 25 kap. 1 § Brottsbalken. Antalet dagsböter bestäms till ett antal av minst 30 dagar och som högst 150 dagar. Beloppet på dagsboten bestäms efter vads om anses vara skäligt, men hänsyn till bland annat din inkomst och din förmögenhet, 25 kap. 2 § Brottsbalken.

Fängelse

Om brottet är att anse som grovt kan man dömas till fängelse i högst sex månader.

För att brottet ska anses som grovt ska du exempelvis vid flertalet tidigare tillfällen ha blivit dömd för samma brott, eller om du framfört MC:n efter att ha vägrats körkort på grund av uppenbar olämplighet.

Brottsrubriceringen olovlig körning innefattar alla typer av situationer där en person kör ett fordon som den saknar tillstånd att framföra, oavsett om personen har behörighet att framföra andra fordon eller inte. Du kan alltså få samma typ av straff oavsett om du har ett B-körkort eller inget körkort alls.

Återkallat körkort

Du riskerar förutom böter och/eller fängelse även att ditt B-körkort (körkort för bil) återkallas, 5 kap. 3 Körkortslagen. Det kan även vara så att polisen omhändertar ditt körkort med en gång, om det är sannolikt att återkallelse kommer att ske, 5 kap. 7 § Körkortslagen. Polisen kommer dock inte att omhänderta ditt körkort omgående om det är första gången du kör utan giltig behörighet, eftersom bedömningen görs i varje enskilt fall och omhändertagandet kräver upprepade överträdelser.

Om ditt körkort skulle återkallas utfärdas en spärrtid som gäller 1-36 månader. Under den tiden får inget nytt körkort eller körkortstillstånd utfärdas, 5 kap. 6 § Körkortslagen. Spärrtiden innebär alltså att du under den tiden inte kan få körkortstillstånd för att ta MC-behörighet. Det innebär också att du inte har rätt att framföra något fordon alls som kräver körkortsbehörighet under tiden spärrtiden är aktuell. Spärrtiden bestäms bland annat efter hur allvarligt brottet var.

Hoppas att detta besvarade din fråga!

Med vänlig hälsning,

Elina Bergstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (784)
2019-08-21 Får man äga manuell bil med automatkörkort?
2019-08-10 Vem betalar fortkörningsböter vid fortkörning med lånad bil
2019-08-02 Hur överklagar jag återkallat körkort?
2019-07-31 Kan spärrtiden på körkortet förkortas?

Alla besvarade frågor (72196)