Vad riskerar gärningsmannen för straff vid bedrägeri och hur stort blir skadeståndet?

FRÅGA
hur många år / ersättning som hotas för internetbedrägeri som bevisats under en undersökning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar vilket straff som kan bli aktuellt för en person som har begått internetbedrägeri, samt vilken ersättning som kan bli aktuell till målsägande som har blivit utsatta för bedrägerierna.

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av brottsbalken (BrB) och skadeståndslagen (SkL).

Vilket straff riskerar en person som har begått internetbedrägeri?

Eftersom du skriver att det har bevisats under undersökningen att det kan bevisas att det föreligger internetbedrägeri, så utgår jag från att förutsättningarna för att döma personen för bedrägeri är uppfyllda (BrB 9 kap. 1 §). Gärningsmannen ska genom vilseledande ha drivit den skadelidande till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den som har blivit utsatt för bedrägeriet.

Den som har gjort sig skyldig till bedrägeri riskerar att dömas till fängelse i högst två år. Det lägsta fängelsestraffet är fjorton dagar som kan dömas ut, men maxstraffet för bedrägeri av normalgraden är alltså två år.

Ifall bedrägeriet ska anses som ringa, på grund av skadans omfattning och övriga omständigheter, så är straffet istället böter eller fängelse i högst sex månader (BrB 9 kap. 2 §).

Om bedrägeriet istället ska anses vara grovt, så är straffet lägst sex månader och högst sex år (BrB 9 kap. 3 §).

Utifrån omständigheterna kan jag inte avgöra om internetbedrägeriet ska klassas som normalgraden av bedrägeri, den ringa graden, eller om det ska anses vara ett grovt bedrägeri. Straffet och antalet år i fängelse varierar beroende på hur allvarligt internetbedrägeriet anses vara.

Hur stor ersättning riskerar en person att betala för internetbedrägeri?

Ifall en person har begått ett brott, så riskerar den även att få betala skadestånd till de personer som har utsatts för brottet, i detta fall för bedrägeriet (SkL 2 kap. 2 §).

Gärningsmannen ska ersätta den skada som de skadelidande har fått utstå, troligtvis den summa som de skadelidande har förlorat genom bedrägeriet.

Jag kan inte ange den exakta summan för vad gärningsmannen kan bli skyldig att betala i skadestånd. Detta eftersom jag inte vet hur mycket pengar som gärningsmannen har lurat till sig och jag vet inte hur många personer som har blivit lurade.

Utgångspunkten är dock trots allt att de skadelidande ska sättas i samma ekonomiska situation som innan de blev bedragna.

Sammanfattning

Gärningsmannen riskerar ett fängelsestraff på fjorton dagar till två år om personen döms till bedrägeri av normalgraden. Vid ringa bedrägeri är straffet böter eller fängelse i högst sex månader. Vid grovt bedrägeri är fängelsestraffet lägst sex månader och högst sex år. Gärningsmannen riskerar att betala ersättning till de skadelidande som uppgår till den summa pengar som de har blivit lurade på.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?