Vad räknas som normalt slitage i en hyresrätt?

2021-10-12 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej,Jag har en fråga om slitage av trägolv i hyresrätt.Min son har bott i sin lägenhet i 7 ½ år och ska nu flytta. Där han har haft sin kontorsstol har lacken slitits ner på ett område c:a 0,4 x 0,4 m. Hyresvärden kräver nu att han ska lacka om golvet.Hur bör vi hantera detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller hyresrätter så har hyresgäster en vårdnadsplikt. Det innebär att hyresgästen är skyldig att vara rädd om lägenheten och hålla den ren. Detta framgår av 12 kap. 24 § jordabalken (JB). Om det uppkommer skador som hyresgästen vållat eller orsakat genom vårdslöshet kan hyresgästen bli ersättningsskyldig för reparation. Däremot behöver hyresgästen inte ersätta sådana skador som uppkommer genom normal användning av lägenheten. Det innebär att hyresgästen har rätt att utsätta lägenheten för så kallat normalt slitage. Vad som är normalt slitage måste bedömas i det enskilda fallet, men exempel på normalt slitage är t ex ett mindre antal hål/märken i väggar efter t ex tavlor och hyllor, mindre repor i golvet från möbler och liknande. Men som sagt krävs det en bedömning i varje enskilt fall för att kunna säga vad som är normalt slitage i en viss lägenhet. Bedömningen görs bland annat utifrån hur länge hyresgästen har bott i lägenheten samt vilken omfattning och karaktär det är på skadorna. Därmed är det svårt att säga huruvida sliten lack på golvet är att betrakta som normalt slitage eller inte. Det beror helt enkelt på slitagets omfattning och karaktär.

Om du anser att hyresvärdens krav på åtgärder är felaktig så kan du börja med att kontakta hyresvärden och fråga hur hen har bedömt slitaget och fråga varför det inte betraktas som normalt slitage och ange varför du anser det. Skulle ni ändå inte komma överens kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden för att få en kostnadsfri prövning av ditt ärende.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Julia Hellquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2080)
2021-10-22 Är hyresgäst skyldig att underrätta hyresvärden om mögelskada?
2021-10-21 Vad har hyresvärden för skyldigheter gällande reparationer?
2021-10-18 Rätt att bo kvar efter separation med sambo
2021-10-17 Får hyresvärden öka hyran vid byte av spis?

Alla besvarade frågor (96481)