Vad räknas som inhägnat område?

2020-04-04 i Trafik och körkort
FRÅGA
Vad räknas som inhängat område. Typ camping?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag utgår ifrån att din fråga gäller inhägnat område i förhållande till trafik- och körkortsfrågor.

Definitionen av inhägnat område har varierat och olika svar om vad begreppet innebär har givits av diverse myndigheter. Den beskrivning som regleras i körkortslagen (KörkL) är att behörighetskrav för särskilda fordonstyper inte gäller för fordon inom ett inhägnat järnvägs-, fabriks- eller tävlingsområde eller annat liknande inhägnat område (2 kap. 10 § KörkL).

Enligt domstolars praxis har inhägnat område visat att det avgörande för att anses som ett inhägnat område är att allmänheten eller ovidkommande trafik inte kan komma in på området. Körning inne i en gårdsplan har inte ansetts som körning i ett inhägnat område och inte heller körning inom ett bilskrotsområde med bom. Vidare har även villatomter, campingplatser och flyttflottiljer underkänts.

Område som har godkänts som ett inhägnat område är motortävlingsområden i glesbygd som under organiserade former inhägnats med plastband och övervakats av funktionärer.

Det föreligger generellt svårigheter att ange platser som kan klassificeras som inhägnade områden, vilket diverse myndigheters olika svar om begreppet antyder på. Är man osäker på om en plats kan räknas som inhägnat område kan man kontakta Polisen eller Länsstyrelsen på orten för rådgivning.

Hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (811)
2020-11-26 Kan jag ta nytt körkort i Tyskland om mitt svenska körkort är återkallat?
2020-11-24 Vilka kan konsekvenserna bli vid olovlig körning för en 16-åring?
2020-11-23 Vad gäller vid fortkörning och olovlig körning?
2020-11-23 Vad händer om jag inte genomfört uppkörningen när jag kör olovligt?

Alla besvarade frågor (86576)