Vad räknas som förtal?

FRÅGA
VI, jag och in fru har fått ett brev från våran styrelse i Brf, att vi trakasserar och hotar omkringboende. Vi har intervjuat dom omkringboende om detta,ingen har känt sig trakasserat och hotat av oss,dettta har vi skriftligt på.Är detta ett förtal?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att brottet förtal ska aktualiseras krävs att någon utpekar en annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller på annat sätt lämna en uppgift som är ägnad att utsätta en person för andras missaktning. Om personen som lämnade uppgiften var skyldig att uttala sig (t.ex. i rättegång) eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgiften och uppgiften var sann eller personen hade skälig grund för det ska personen inte dömas till ansvar (5 kap. 1 § Brottsbalken).

För förtal räcker det att uppgifterna kommer till tredje mans kännedom, det vill säga till någon annan än dig och din fru. Det ska röra sig om en uppgift av något som är bestämt, något det går att pröva sanningshalten av. Uppgiften ska dessutom vara nedsättande enligt samhällets allmänna uppfattning och den ska åtminstone vara ägnad för att ni utsätts för andras missaktning. Som jag tolkar din fråga har ni fått ett brev med påstående att ni trakasserar och hotar omkringboende. Så länge styrelsen bara skickat brevet till er har det inte heller kommit till tredje mans kännedom och styrelsen har inte gjort sig skyldig till förtal. Skulle styrelsen däremot sätta upp en lapp om det alternativt helt öppet anklaga er inför alla grannar, då hade det kunnat utgöra förtal.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (796)
2019-03-14 Att kalla någon för psykopat - förtal?
2019-03-12 Vad krävs för att någon ska bli fälld för förtal?
2019-03-10 Vart går gränsen för förtal som brott?
2019-03-10 Kan man fritt sprida domar?

Alla besvarade frågor (66937)