Vad räknas som förtal?

FRÅGA
Hej. Jag undrar vad som räknas som förtal? Jag har blivit anklagad för att vara psykiskt sjuk. Finns inga papper på det.Jag har blivit anklagad för att haft incest förhållande. Jag har blivit anklagad för att ljuga och hitta på, pga att jag misshandlats i ett förhållande. Jag har blivit anklagad för väldigt mycket mera.Och jag är trött på att alltid behöva försvara mig nu.Vad kan jag göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet förtal regleras i 5 kap. 1 § brottsbalken (BrB) och är ett så kallat ärekränkningsbrott.

Med förtal avses att utpeka någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämna uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning (5 kap. 1 § 1 stycket BrB). Bestämmelserna är avsedda att ge skydd åt en persons ära. Uppgifterna ska vara ägnade att utsätta vederbörande för andras missaktning och vara av nedsättande beskaffenhet. De uppgifter som du nämner förefaller vara av den beskaffenheten.

En grundförutsättning för förtal är att uppgiften lämnats till någon annan än den utpekade. Vidare tar domstolen hänsyn till hur stor spridning uppgiften har fått. Straffet för förtal är böter och det är ett brott som i normalfallet inte faller under allmänt åtal utan är ett så kallat målsägandebrott. Målsägande (den som blivit utsatt) får själv väcka åtal och driva åtalet (5 kap. 5 § BrB). Läs mer här.

Av vikt är att skilja mellan förolämpning och förtal. Om man uttalar sig ärekränkande direkt till offret faller det under brottsrubriceringen förolämpning (5 kap. 3 § BrB) medan det är förtal om de nedsättande uppgifterna lämnas till utomstående.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Amanda Blomberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll