Vad räknas som ett olaga hot?

FRÅGA
Är " du kommer få se" ett hot ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga så att du undrar om det är olagligt att hota någon genom att säga "du kommer få se". Alla hot är inte olagliga. Ett hot i lagens mening (ett så kallat olaga hot) är ett hot om att du ska komma att utsättas för ett annat brott. Olaga hot regleras i 4 kap. 5 § första stycket brottsbalken.

Olaga hot begår den som hotar någon annan med en brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid. Jag kommer här utveckla vad det innebär:

Hotar någon med brottslig gärning:

Hotet ska innehålla en brottslig gärning och vara riktat mot någon annan person. Hotet måste ha kommit till den personens kännedom, aningen direkt från den hotande eller genom att någon annan förmedlat hotet vidare. Att säga "du kommer få se" är inte att direkt hota med en brottslig gärning. Det kan dock utgöra ett så kallat förtäckt hot. Det krävs dock att en brottslig gärning på något sätt antyds. En brottslig gärning är en handling som är straffbelagd enligt lag. Exempelvis är ett hot om att misshandla någon ett olaga hot, eftersom hotet avser en brottslig handling. Misshandel är ett brott (3 kap. 5 § brottsbalken). "Du kommer få se" kan därmed utgöra ett förtäckt hot om den som hotar med det antyder att "du kommer få se att jag kommer skada dig" eller något liknande och därmed syfta på brottet misshandel.

Framkalla allvarlig rädsla:

Bedömningen om ett hot varit ägnat att framkalla allvarlig rädsla görs utifrån de faktiska förhållandena och utifrån den hotades synpunkt. Till exempel beror det på vilket sätt hotet uttalats, vad den hotande och hotade personerna har för relation till varandra, hur den som hotar agerar i övrigt och vad den som blir hotad vet om hur den som hotar tidigare har agerat. Det brukar också krävas att brottet som hotas med inte är helt lindrigt. Eftersom jag inte vet något om dessa förhållandena kan jag inte göra denna bedömning.

Svar:

Det beror alltså helt på i vilket sammanhang som "du kommer få se" sägs. Om det sägs och antyder på en brottslig gärning och om hotet dessutom är ägnat till att framkalla allvarlig rädsla så kan det vara ett olaga hot.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Elin Holzhausen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1273)
2022-01-16 Hur många busringningar krävs det för att det ska vara brottsligt?
2022-01-16 Får man filma eller fota någon som blir misshandlad?
2022-01-16 Hur många busringningar krävs det för att det ska utgöra ofredande?
2022-01-14 Kan busringning utgöra ofredande?

Alla besvarade frågor (98495)