Vad räknas som ett olaga hot?

Hej! Det är så att jag har en fråga.

En vän till mig är skyldig mig pengar sedan 1 år tillbaka. Vi har avtal gällande skulden samt så har jag inspelning på samtalet rörande pengarna och även utskrift på överföring. Personen vägrar att betala tillbaka pengarna som skulle betalas tillbaka månaden efter eller via avbetalningsplan. Pengarna har således 1 år senare inte betalats tillbaka. Personen har även hotat mig i telefonen och utpressat mig där hen säger att om jag skickar in det till Kronofogden för betalningsanmärkning och utmätning så ska hen åka raka vägen hem till mig, förstöra mitt liv, göra ett helvete för mig etc. Allt finns både inspelat så som alla telefonsamtal där hoten har förekommit och i text. Jag har flera gånger tänkt skicka in skulden till kronofogden men då har hen stoppat mig med bland annat nya hot. Vad ska jag göra? Är det någon idé att anmäla utan att det läggs ner?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om brott mot frihet och frid finns i 4 kap. brottsbalken (BrB).

Har din vän begått något brott?

Det brott som kan aktualiseras i din väns fall är olaga hot (4 kap. 5 § första stycket BrB). Olaga hot innebär att någon hotar en annan person med en brottslig gärning som är ägnad att framkalla allvarlig rädsla för den hotades säkerhet till person, egendom, frihet eller frid. Bedömningen kring om hotet är att ägnat att framkalla allvarlig rädsla ska göras utifrån de faktiska förhållandena i det enskilda fallet. Man tittar alltså hur hotet uppfattas från den hotades synvinkel. För olaga hot av normalgraden är straffskalan böter eller fängelse i högst ett år.

För att något ska räknas som ett olaga hot måste hotet avse en brottslig handling i sig, exempelvis hot om misshandel eller skadegörelse. Att hota med något som inte är brottsligt, exempelvis ett hot om att avslöja en otrohetsaffär räknas inte som olaga hot enligt bestämmelsen.

Det spelar ingen roll om gärningspersonen har för avsikt att fullfölja brottet eller inte, brottet fullbordas genom att man på något sätt uttrycker ett hot om en brottslig gärning.

För att ett hot ska räknas som ett olaga hot måste det utöver vad som sagts ovan också framkalla allvarlig rädsla hos den som blir hotad. Hotet ska alltså vara så pass allvarligt att brottsoffret kan antas bli rädd på riktigt. Det är dock inte något krav att man måste ha blivit rädd av hotet för att det ska räknas som brottsligt, men hotet måste kunna tas på allvar och i vart fall vara tillräckligt allvarligt för att personen som hotas ska kunna bli rädd.

Den sista förutsättningen för att hotet ska kunna räknas som brottsligt är att gärningspersonen ska ha uppsåt till hotet (1 kap. 2 § första stycket BrB). Gärningspersonen ska alltså vilja hota en annan person för att framkalla rädsla.

Sammanfattning

Som jag nämnde tidigare i frågan ska bedömningen om det rör sig om ett olaga hot eller inte avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Hotet i ditt fall kan vara brottsligt om det avser en brottslig gärning, syftar till att framkalla allvarlig rädsla hos dig, samt att det finns uppsåt till hotet. Att vännen har sagt att han ska "förstöra ditt liv och göra ett helvete för dig" är omständigheter som talar för att att hotet är brottsligt. Det är till din fördel att du har samtalen inspelade, samt bevis kring låneavtalet, då detta styrker din utsaga och talar för att polisen bör inleda en förundersökning i ärendet.

Min rekommendation till dig är att du tar kontakt med polisen, och berättar vad som hänt, och att du väntar med att ta skulden vidare till kronofogden tills du fått mer information av polisen.

Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar FriedrichRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo