Vad påverkar spärrtiden av körkortet?

2020-09-13 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej, jag är 17 år gammal och fyller 18 i januari och jag åkte i maj i år dit för olovlig körning och dömdes genom ett strafföreläggande till 1500 kr i böter, nu väntar jag på att transportstyrelsen ska kontakta mig angående mitt körkortstillstånd och jag antar att jag kommer behöva skicka in ett yttrande, vad ska jag då skriva för att få så låg spärrtid som möjligt, detta var ett misstag men finns det något som kan påverka och ge mig en kort spärrtid.
SVAR

Hej!

Tack för du att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga har du blivit tagen för olovlig körning och fått ett strafföreläggande som du har godkänt, och nu undrar du vad som påverkar spärrtiden på ditt körkort.

Det stämmer som du säger att du kommer få ett föreläggande av Transportstyrelsen, där du får möjlighet att yttra dig om ärendet och förklara bakgrunden till misstaget och omständigheterna. Spärrtiden för återkallelse av körkort på grund av olovlig körning är lägst en månad och högst tre år. Spärrtiden kan sättas ner om det föreligger synnerliga skäl för det, och det inte finns någon fara för trafiksäkerheten (5 kap. 10 andra stycket körkortslagen). Detta kan vara om det löpt lång tid sedan brottet begicks, om man är beroende av sitt körkort i sitt arbete eller liknande, och då ska man bifoga ett utlåtande från sin arbetsgivare som kan styrka detta. Har man dessutom erkänt brottet kommer det ligga till grund för Transportstyrelsens bedömning.

Spärrtiden bestäms utifrån hur allvarligt trafikbrottet är och tiden räknas från dagen då polisen omhändertog körkortet. Den vanligaste spärrtiden för normalgradig olovlig körning brukar vara runt sex månader, men det är en bedömning från fall till fall. Transportstyrelsen kommer sannolikt skicka ut en blankett för att du ska få nytt körkort när tiden närmar sig. Om du får en spärrtid på längre än ett år måste du ta nytt teori- och förarprov.

Du kan läsa mer om spärrtider och om körkortsåterkallelser på Transportstyrelsens hemsida.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (876)
2021-04-18 Vad händer om man kör 50 km/tim för fort på 70 sträcka?
2021-04-16 Spärrtid efter återkallelse av körkortet mot bakgrund av tidigare fortkörning
2021-04-15 Vart kan jag få tag på information om mitt körkort?
2021-04-10 Måste jag ange vem som kört min bil vid en fortkörning?

Alla besvarade frågor (91320)