Vad omfattas av saklig grund för uppsägning?

En kvinna som är anställd som förskolelärare skriver

ofta på sociala medier om sin arbetsdag. Oftast är det positiva omdömen

om alla rara barn och kollegor men ibland avreagerar hon sig genom

att ingående beskriva sin arbetsgivares skrikiga röst och fula

kläder. När detta kommer till arbetsgivarens kännedom vill

arbetsgivaren säga upp Alice. Föreligger saklig grund?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av informationen från din fråga kommer jag ta upp om saklig grund kan finnas som skäl för det arbetstagaren har gjort på sociala medier. Jag kommer dela upp svaret så du kan följa vad som kan gälla i fallet.

Tillämpligt lagrum

Gällande lagrum är Lagen om anställningsskydd (LAS).

Vad är saklig grund?

Saklig grund handlar om att det måste finnas en konkret anledning för att en arbetsgivare ska kunna säga upp en arbetstagare. Arbetsgivaren kan med andra ord inte bara säga upp en arbetstagare godtyckligt utan anledning 7 § LAS.
Framförallt omfattas saklig grund av "arbetsbrist" eller "personliga skäl". I fallet du beskriver passar personliga skäl in bäst varför jag härefter kommer bygga mitt resonemang utifrån det.

Föreligger saklig grund i det angivna fallet?

Om vi ser till vad saklig grund innefattar ovan skulle alltså fallet du har beskrivit utgöra en form av saklig grund (personliga skäl). Huruvida arbetsgivaren kan säga upp arbetstagaren direkt efter kännedom av vad hen har gjort är dock svårt för mig att ge ett konkret svar på men om vi tittar vidare på vad som krävs för att en arbetstagare ska kunna bli uppsagd så finns den s.k. tvåmånadersregeln till hjälp. Detta är en regel som en arbetsgivare måste förhålla sig till för att en uppsägning av en arbetstagare ska ske på grund av personlig skäl. Detta framkommer av 7 § fjärde stycket LAS.

Regeln innebär att arbetsgivaren inte enbart får grunda uppsägningen på omständigheter som arbetsgivaren har vetat om i mer än två månader.
Vanligtvis varnar arbetsgivaren arbetstagaren om denne har misskött sig för att därefter besluta om en uppsägning ska föreligga. Arbetsgivaren har en lagstadgad plikt att upplysa arbetstagaren om denne riskerar uppsägning 30 § LAS.

Slutsats

Det mesta handlar egentligen om vilka saker arbetstagaren har skrivit (alltså hur allvarliga det är) samt hur länge arbetsgivaren vetat om detta. Av informationen i din fråga skulle jag säga att personliga skäl skulle kunna föreligga här men det blir en bedömning som man får ta ställning till i relation till vad arbetstagaren har skrivit.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna med fler frågor till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Joakim HassiniRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000