Vad menas med sakrättslig verkan?

2019-10-09 i Fordringar
FRÅGA
Vad menas med sakrättslig verkan?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sakrättslig verkan innebär i princip bäst rätt till en sak

När exempelvis en bil säljs med ett återtagandeförbehåll, det vill säga ett villkor som ger säljaren rätt att återfå bilen om köparen inte betalar, så ges förbehållet sakrättslig verkan, endast under förutsättning att alla krav för ett giltigt återtagandeförbehåll iakttagits.

Om samtliga krav iakttagits när återtagandeförbehållet skrevs in i kontraktet och köparen sedermera inte betalar, så ges förbehållet sakrättslig verkan, vilket i praktiken innebär att man säger att säljaren har bäst rätt, och att denne därmed ska återfå bilen. Säljarens rätt till bilen är därigenom skyddad gentemot alla andra personer som kan tänkas ha ett anspråk på betalning hos köparen.

Rent krasst kan det förstås som att borgenären (personen som äger en fordran/har ett anspråk på något), endast är skyddad mot övriga borgenärer, om vederbörande iakttagit samtliga krav som ställs upp i det enskilda fallet.

Skulle säljaren däremot inte iakttagit alla krav för att ett giltigt återtagandeförbehåll ska anses föreligga, så ges förbehållet ingen sakrättslig verkan, och säljaren får då "slåss" med övriga borgenärer om rätten att få betalt för sitt anspråk.

Några avslutande ord

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fortsatt fin dag!

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (628)
2019-12-31 Måste det finnas ett skuldebrev för att en skuld ska vara giltig?
2019-12-30 Att betala förliknings-"erbjudande" från Njord Law Firm, eller inte.
2019-12-30 Njord Law Firm skickar förlikningserbjudande till mig, vad ska jag göra?
2019-12-29 Finns det formkrav för kravbrev?

Alla besvarade frågor (76382)