Vad menas med hjälpmedel som kan förverkas enligt 36 kap. 2 § BrB? Kan en kamera som använts för att filma en misshandel förverkas?

2021-09-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Om en person gör sig skyldig till misshandel mot någon och samtidigt filmar misshandeln med sin kamera, kan kemeran då anses vara ett sådant hjälpmedel som kan förverkas enligt bestämmelsen i 36 kap. 2 § brottsbalken?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 36 kap. 2 § Brottsbalken (BrB) kan egendom som använts som hjälpmedel vid brott "enligt denna balk" förklaras förverkad om det är nödvändigt för att förebygga brott, eller om det annars finns särskilda skäl.

Med hjälpmedel menas enligt ovan nämnda paragraf den definition på begreppet som brottsbalken ställer upp. Enligt 23 kap. 2 § 1st. 2p. BrB kan den som, med uppsåt att utföra eller främja brott, skaffar, tillverkar, lämnar, tar emot, förvarar, transporterar, sammanställer eller tar annan liknande befattning med något som är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid brott, dömas för förberedelse till brott.

Här definieras begreppet hjälpmedel som ett föremål som är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid brott. Föremålet ska vara utformat och ha ett användningsområde som syftar till att utföra ett brott. En kamera kan inte utgöra ett sådant hjälpmedel vid brott och omfattas således inte av den egendom som åsyftas i 36 kap. 2 § BrB.

Med vänlig hälsning!

Martin Carleheden
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2680)
2021-10-27 Får hotell neka gäster?
2021-10-24 Vapenlicens trots tidigare dom för vapenbrott
2021-10-21 Hur påverkar brott ansökan om legitimation för sjuksköterska?
2021-10-20 Kontaktförbud trots gemensamma barn?

Alla besvarade frågor (96594)