Vad menas med en gren vid arvsuppdelning?

2019-05-22 i Arvsordning
FRÅGA
Vad menas med en gren vid arvsuppdelning? Är den döde moderns två barn en gren eller är barnen varsin gren? Barnen ska ärva en moster som dött.Mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

I enlighet med stirpalgrundsatsen "Arvlåtarens barn taga lika lott. Är barn dött, skola dess arvingar träda i dess ställe, och skall var gren taga lika lott" (2 kap. 2 § andra strycket ärvdabalk) ska varje gren ärva lika mycket om arvlåtarens barn är döda.

Det beror på sammanhanget vad som anses vara en gren. Om man ärver av sin moster betyder det att mostern inte har några bröstarvingar (barn/barnbarn) i livet och att mosterns föräldrar är döda. Det betyder att syskon får ärva och är syskonet/en döda träder deras arvingar in i enlighet med istadarätten.

Det betyder att syskonens arvingar, alltså de två barnen du beskriver i detta fall, utgör en och samma gren och inte två grenar eftersom de träder i sin mors ställe. Dör ens egna föräldrar utgör dock barnen varsin gren. Det beror alltså på sammanhanget vad som utgör en gren.

Emil Duberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1214)
2019-08-17 Fördelning av arv
2019-08-16 Kan dödsbon ärva?
2019-08-13 Ärver min mamma och halvsyskon lika mycket eller ärver bara en av dem?
2019-08-11 Hur ser arvsordningen ut om arvstagare går bort innan testamente betalats ut?

Alla besvarade frågor (72087)