vad menas med dras av vid bodelning?

2020-06-19 i Bodelning
FRÅGA
Hej, ni skriver att det lån som den ena partnern i ett äktenskap tagit på egen hand "dras av" från dennes tillgångar under bodelningen för att sedan dela återstående (som jag uppfattar det). Vad menas med att er "dras av"? Förstår inte riktigt vad det innebär. Stort tack på förhand!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad termen dras av innebär i samband med bodelning vid äktenskapsskillnad.

Av 1 kap. 3 § ÄktB framgår att varje make råder över sin egendom och svarar för sina egna skulder. Det innebär att man inte kan hållas ansvarig för sin makes skulder, dvs. sådana skulder som inte är gemensamma ska man inte ha gemensamt ansvar över.

Enligt 10 kap. 1 § ÄktB ska all giftorättsgods ingå i bodelningen. Giftorättsgods är all egendom ni har, med undantag för enskild egendom, som inte ska ingå i bodelningen. Huvudregeln i en bodelning är att den gemensamma egendomen ska delas lika mellan parterna efter att eventuella skulder har räknats bort, dvs. dragits av.

Bestämmelser kring hur en bodelning bedrivs regleras i 11 kap. ÄktB. Inledningsvis ska makarnas andelar i boet beräknas. Respektive giftorättsgods räknas därefter ihop. Därefter dras eventuella skulder av från det totala värdet. Att skulden dras av innebär därmed att man avräknar de skulder som varje make har. Detta görs för att få fram det som utgör det behållna nettoförmögenheten, alltså den förmögenhet som ska delas lika mellan makarna.

Sammanfattningsvis betyder termen dras av, att skulder som enbart tillkommer en make ska räknas bort, i den betydelsen att varje make ansvarar för sina egna skulder.

Har du fler frågor är du välkommen att åter kontakta oss här på Lawline.

Vänligen,

Lina Salem
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2684)
2020-12-03 Preskriptionstid på bodelning och åtgärdsförslag när makar är oense
2020-11-30 När är det för sent att begära jämkning av bodelning efter dödsfall?
2020-11-30 När ska bodelningslikviden betalas vid skilsmässa?
2020-11-30 Ska fastighet som ärvts innan äktenskap. ingå vid bodelning?

Alla besvarade frågor (86898)