Vad menas med associationsform?

2018-05-16 i Övrigt
FRÅGA
Hej!Jag undrar vad som menas med olika associationsformer, vilka är dom och vad som kortfattat beskriver dem.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En association är en sammanslutning som har medlemmar eller delägare. Associationsformer är de olika sätt man kan skapa en sådan sammanslutning på och de olika associationsformerna fungerar olika väl beroende på vad man vill använda dem för. Några av de vanligaste associationsformerna är aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar. Om man ska bilda en association är det viktigt att man har koll på vilken associationsform man vill använda, eftersom de har olika regler om vad som är tillåtet och vem som ansvarar. Jag ska lite kort förklara vad dessa associationsformer betyder och innebär.

Aktiebolag
Regler om aktiebolag finns i Aktiebolagslagen (ABL). I ett aktiebolag har ägarna som huvudregel inget personligt ansvar för bolagets skulder och förpliktelser (1 kap. 3§ 1 st ABL). Följer man inte vissa bestämda reglerna för aktiebolag kan man dock riskera personligt betalningsansvar ändå. Skulle bolaget få kapitalbrist utan att ägarna likviderar det riskerar ägarna ett sådant personligt betalningsansvar (25 kap. 19§ ABL). När man bildar ett aktiebolag skjuter ägarna till ett aktiekapital på minst 50 000 kr om det inte är ett publikt aktiebolag (1 kap. 5§ ABL) och det är dessa 50 000 kr de kan förlora. Skulle aktiebolagets skulder uppgå till mer än 50 000 kr kommer alltså ägarna inte bli skyldiga att betala det. Här finns ingen gräns för hur många aktieägare som kan finnas.

Handelsbolag
Regler om handelsbolag finns i Lagen om handelsbolag och enkla bolag (HBL). Ett handelsbolag bildas genom att två eller fler har kommit överens om att utöva näringsverksamhet i bolag och att bolaget förts in i bolagsregistret (1 kap. 1§ HBL). Handelsbolagsmännen har, till skillnad från ägare i ett aktiebolag, solidariskt ansvar för handelsbolagets skulder och förpliktelser (2 kap. 20§ HBL). Det innebär att varje handelsbolagsman kan krävas på bolagets skulder och förpliktelser. Ett handelsbolag kräver på så sätt att varje handelsbolagsman kan lita på sina medbolagsmän.

Kommanditbolag
Regler om handelsbolag finns också i HBL och de båda associationsformerna är i huvudsak lika. Genom ett kommanditbolag dock kan en kommanditdelägare begränsa sitt ansvar till vad han satt in i bolaget eller åtagit sig att sätta in i bolaget (3 kap. 3§ HBL). Alla bolagsmän kan inte vara kommanditdelägare, utan vissa måste ha obegränsat ansvar för bolagets skulder och förpliktelser på samma sätt som i handelsbolag (3 kap. 2§ HBL). En bolagsman med obegränsat ansvar för handelsbolaget kallas för komplementär.

Ekonomiska föreningar
Regler om ekonomiska föreningar finns i Lagen om ekonomiska föreningar (LEF). En ekonomisk förening ska syfta till att främja medlemmarnas intressen genom att medlemmarna själva deltar i den ekonomiska verksamheten, genom att exempelvis vara konsumenter eller med sin egen arbetsinsats (1 kap. 1§ 1 stycket LEF). En ekonomisk förening ska registreras (1 kap. 2§ 1 stycket LEF). En ekonomisk förening ska också ha minst tre medlemmar som inte är investerande medlemmar (2 kap. 1§ LEF). Medlemmarna är inte personligt ansvariga, men kan förlora sina egna insatser.

Jag hoppas du fick svar på dina frågor!

Emelie Lövgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (84)
2021-10-20 VD har ingått avtal utan tillåtelse från bolagsmän
2021-10-12 Kan man tvingas att delta i en vägsamfällighet?
2021-07-22 Handläggningstid ansökan om andrahandsuthyrning
2021-06-29 Kan en person med näringsförbud köpa och äga aktier?

Alla besvarade frågor (97696)