Vad menas med ärekränkning och förtal?

FRÅGA
Vad menas med ärekränkning och förtal?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga återfinns i brottsbalken (1962:700) (BrB).

Ärekränkning

Brotten om ärekränkning framgår av 5 kap. BrB. Begreppet är en samlad benämning på både förtal och förolämpning. Förtalsbrottet framgår av 5 kap. 1 § BrB medan brottet om förolämpning stadgas i 5 kap. 3 § BrB.

Bestämmelserna är utformade på så sätt att lagstiftaren vill skydda en människas ära. En människa har dels en objektiv ära, dels en subjektiv. Den objektiva äran handlar om människans goda namn, rykte och hur dennes anseende uppfattas av andra människor. Den subjektiva äran syftar istället till människans egna känsla av sitt anseende.

Förtalsbrottet

Med förtal menas att en person utpekar någon annan att vara brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt enligt 5 kap. 1 § BrB. Förtal kan också innebära att en person lämnar en uppgift om någon annan i syfte att denne ska utsättas för skada. Påföljden för brottet är böter. Det finns dock undantag från när man kan dömas för brottet. Undantaget är om det skulle framgå att personen som uttalade sig hade en försvarlig anledning till uttalandena med hänsyn till omständigheterna i fallet. Dessutom behöver personen visa att uppgiften var sann eller att skälig anledning fanns för att tro det. Slutligen är det viktigt att poängtera att uppgiftslämnandet faktiskt inte behöver ha lett till skada. Uppgiftslämnandet ska typiskt sett leda till skada. En subjektiv bedömning görs om uttalandet är brottsligt.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är ärekränkning ett samlingsbegrepp på brotten förtal och förolämpning. Innebörden för ärekränkningsbegreppet kan alltså ha olika betydelse beroende på vilket brott som aktualiseras i just din situation. Förtal är dock att antingen utpeka någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller att man lämnar en uppgift i syfte att skada personen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Emil Wellander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1254)
2021-10-17 Kan man bli dömd för att hänga ut personer på nätet?
2021-10-16 Brott att lämna jobbrelaterad varning offentligt?
2021-10-06 Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?
2021-09-29 Is it a crime to call someone fat?

Alla besvarade frågor (96585)