Vad menas med ” annan uppgift” i bestämmelsen olaga integritetsintrång ?

Hej. Jag håller på att jobba med ett arbete om det nya brottet "olaga integritetsintrång". Jag ska framförallt undersöka den första meningen i brottsbalken kap 4 §6c, som lyder;

"Den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida

1. bild på eller annan uppgift om någons sexualliv,"

Min fråga är då vad annan uppgift innebär?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Den aktuella bestämmelsen finns, precis som du skriver i 4 kap. 6 c § brottsbalken. Paragrafen infördes genom prop. 2016/17:222 och trädde i kraft i januari 2018.

Straffansvar enligt bestämmelsen föreskrivs för den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida vissa bilder och andra uppgifter, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör. Med bilder avses en eller flera stillbilder eller rörliga bilder, oavsett vilken teknik som används. Det kan exempelvis vara bilder på sexuella handlingar, 4 kap. 6 c § p. 1 brottsbalken.

Med annan uppgift avses en eller flera uppgifter som kan förmedlas och spridas på annat sätt än genom bilder, exempelvis genom text eller ljud. Det kan exempelvis avse detaljerade uppgifter om någons sexuella preferenser, sexuella kontakter eller andra känsliga uppgifter hänförliga till någon sexualitet eller sexualliv. Det ska vidare vara fråga om privata uppgifter, det vill säga uppgifter som hör till någon annans privata sfär. Som utgångspunkt förutsätts för straffansvar att det är fråga om sanna och korrekta uppgifter som den enskilde har ett berättigat intresse att själv avgöra om – och i så fall till vem – de ska tillgängliggöras. Att uppgifterna som sprids, har ändrats eller på annat sätt manipulerats, utesluter dock inte att det innefattar en uppgift som kan innebära intrång i privatlivet att sprida.

Punkterna 1-3 i bestämmelsen avses såväl bilder som andra uppgifter som sprids på ett sätt att straffansvar för olaga integritetsintrång aktualiseras, medan p. 4 och 5 endast avser bilder. Om de olika fallen kan du, läsa vidare om i propositionen här, se särskilt sida 34-38 och sida 95.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till med ditt arbete!

Med vänliga hälsningar,


Paula Reich ZackrissonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”