Vad menas med 7 kap 5 § 1 st FB

2019-06-28 i Underhåll
FRÅGA
Hej. Vad menar föräldrabalken 7 kap 5 § 1 stycket lite luddig kanske?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Det som menas med bestämmelsen i 7 kap 5 § 1 st FB är att en person som antingen är gift med någon som har barn och som har vårdnaden om barnet (dvs den personen är gift med har vårdnaden om barnet) eller som är sambo med en person som har barn och har ett/flera andra gemensamma barn med den föräldern till barnet, är underhållsskyldig gentemot barnet trots att det inte är dennes eget barn. Vidare krävs för att personen ska vara underhållsskyldig att denne varaktigt bor tillsammans med barnet. Med varaktigt menas att det inte ska vara tillfälligt utan mer permanent. Man kan i regel säga att det är fråga om ett varaktigt boende om barnet är skriven på adressen.

Hoppas det besvarade din fråga!

Vänlig hälsning

Emilia Skantsi Flood
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (955)
2020-07-31 Föräldrar skyldighet att försörja barn på HVB med LVU under skolgång.
2020-07-30 Rätt till underhållsbidrag
2020-07-29 Ska föräldrar betala underhåll till barn som flyttat hemifrån?
2020-07-27 Har jag rätt till retroaktivt underhållsbidrag?

Alla besvarade frågor (82647)