FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott08/12/2019

Vad måste jag göra för att få tillbaka körkortet efter rattfylleri?

Jag blev av med mitt körkort 2006 för grov rattfylla, hade 1,89 promille! Jag behöver inte göra nytt förarprov, men min fråga är om jag måste genomgå provtagningar för att få körkortet tillbaka! Eller är det preskriberat efter så många år! Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 4 a § lagen om straff för vissa trafikbrott framgår det att grov rattfylleri ger fängelse i högst två år. I 1 punkten framgår det att om föraren hade en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1 promille i blodet är det att anse som grov rattfylleri. Preskriptionstiden för brott som ger fängelse i högst två år är fem år, (35 kap. 1 § 2 pkt brottsbalken).

För att få tillbaka sitt körkort efter att ha gjort sig skyldig till rattfylleri måste du först ansöka om att få ett nytt körkortstillstånd. Ett körkortstillstånd beviljas inte en person som t.ex. på grund av missbruk anses vara en olämplig körare, (3 kap. 2 § körkortslagen). För att Transportstyrelsen ska kunna avgöra om en person är en lämplig förare krävs att personen genomgår en läkarundersökning eller lämnar blodprov, (3 kap. 3 § körkortslagen).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra MadsenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?