Var ligger skadeståndsskulderna?

FRÅGA
HejJag har skulder efter att jag blivit dömd till skadestånd och skulderna ligger hos kronofogden. Jag försöker att få avbetalning på dom och kronofogden hänvisade mig till brottsoffermyndigheten men dom säger att jag inte har några skulder hos dom. Vart kan skulderna annars ligga? Vart ska jag vända mig?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag utgår, med ledning av hur du formulerat dig i din fråga, ifrån att du blivit dömd till skadestånd på grund av brott. Därutöver utgår jag ifrån att Brottsoffermyndigheten är sanningsenlig, och att du inte har några skulder hos dem.

Dina skulder ligger med stor sannolikhet antingen hos den som du blivit dömd att betala skadestånd till, eller hos dennes försäkringsbolag

Eftersom Brottsoffermyndigheten intygar att du inte har några skulder hos dem, finns det i princip bara två sannolika alternativ kvar för vem som äger fordran mot dig.

Antingen så kan det vara så, att den du blivit dömd att betala skadestånd till (alltså den du begick brottet emot) är den som begärt Kronofogdemyndighetens hjälp. I så fall så måste du vända dig till denne för att förhandla fram en avbetalningsplan.

Alternativt kan det också vara så, att den person du blivit dömd att betala skadestånd till fått ersättning från sitt försäkringsbolag, och att försäkringsbolaget därefter övertagit fordran. I så fall måste du vända dig till försäkringsbolaget för att förhandla fram en avbetalningsplan.

Vilket av dessa två alternativ som är det korrekta, kan jag inte uttala mig om utan mer information. Mitt råd till dig är mot bakgrund att ta kontakt med den person du blev dömd att betala skadestånd till (såvida detta inte skulle utgöra ett brott, såklart) och helt enkelt höra efter vad det blivit av skulden. Sedan kan du förhandla med den som äger fordran mot dig.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar, eller om jag missförstod dig, är du välkommen att ställa fler frågor i stil med den du just ställde.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (414)
2019-10-13 Vilken information är jag skyldig att lämna till Kronofogdemyndigheten vid utmätning; löneutmätning?
2019-09-30 Finns det någon preskriptionstid för när man måste bestrida en faktura?
2019-09-29 Hur driver man in pengar som en köpare vägrar betala?
2019-09-29 Har man rätt att få tillbaka saker som man lämnat hos annan?

Alla besvarade frågor (73804)