Vad ligger preskriptionstiden på?

2018-11-30 i Preskription
FRÅGA
Hej, För fyra år sedan sålde jag som privatperson en vara till ett företag/uppköpare. Affären föll i glömska och först nu fyra år senare upptäcker jag att betalningen uteblivit (detta vid en förnyad leverans till samma företag). Kan jag åberopa beloppet såhär långt i efterhand eller är det att anse preskiberat? 10 års eller 3 års preskriptionstid på dylik betalning? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör preskription av fordran vilket aktualiserar preskriptionslagen (PreskL).

I och med att du har sålt en vara har du även en fordran på köparen. Enligt 2 § PreskL är huvudregeln att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten. I konsumentförhållanden finns ett undantag från detta. En fordran som en näringsidkare har mot en konsument preskriberas tre år efter tillkomsten (andra stycket 2 § PreskL). Med konsument avses någon som köper något för huvudsakligen enskilt bruk. Med näringsidkare avses vidare någon som handlar för ändamål som är kopplade till näringsverksamheten.

Att du är en privatperson tolkar jag som att du inte sålde varan i egenskap av näringsidkare. Därmed är undantaget inte tillämpligt. Din fordran har alltså en preskriptionstid på tio år och kan fortfarande åberopas.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (586)
2021-05-07 När preskriberas skulder?
2021-05-03 Preskriptionstiden för en skuld till sin arbetsgivare om återbetalning av utbildning
2021-04-28 När preskriberas ärende om återkrav av a-kassa?
2021-04-23 Preskribering av fordran, löneutmätning och skuldsanering

Alla besvarade frågor (92212)