Vad krävs som bevis för att påvisa en skuld?

Hej

Jag har hjälpt en "vän" genom att hon fått handla på mitt ikeakort samt höjt mitt lån. Hon skall enligt överenskommelse föra över varje månad vilket hon gjort men detta har haltat det sista. Jag har bevis i överföringar till mig samt överföring från mig till henne. Tänker att det vad det gäller IKEA bara är att stämma av vad som köpts genom att kolla i hennes lägenhet. Hon handlade för totalt 19000 kr där. Har även diverse sms där hon vidkänner skuld till mig. Hon är nu min chef och använder sin makt för att trycka till mig. Hon har betalningsanmärkningar och pressar mig att hålla tyst genom att ge mig olika repressalier på jobbet. Min tanke är att skriva ner ett dokument där det står vad hon är skyldig och att hon får skriva under det. Håller ett sånt dokument som bevis.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett upprättat dokument där hennes skuld till dig framgår och som är undertecknat är att se som ett enkelt skuldebrev (3 kap. 26 § Lag om skuldebrev). Ett enkelt skuldebrev fungerar i princip som ett bevismedel för att det finns en fordran. Skuldebrev är en skriftlig handling där gäldenären (din "vän") ensidigt förbinder sig att betala en summa pengar till en borgenär (dig).

I 1 kap. Lag om skuldebrev finns bestämmelser om t.ex. var och när betalningen ska erläggas om detta inte har avtalats. Det enkla skuldebrevet medför att det i princip bara är du som är namngiven som borgenär som kan göra anspråk på pengarna. Detta är en skillnad i jämförelse med ett löpande skuldebrev som kan omsättas fritt, dvs. som du kan överlåta till någon annan och den personen kan i sin tur kräva in skulden. Enkla skuldebrev kan även de omsättas men möjligheterna är begränsade. Ett enkelt skuldebrev ger gäldenären ett bättre skydd än ett löpande skuldebrev som lätt kan omsättas.

Att upprätta ett sådant dokument som du pratar om räcker mycket väl som bevis då det utgör ett enkelt skuldebrev. Tänk på att ev. specificera saker som när och hur skulden ska betalas, annars bestäms detta som sagt genom kompletterande regler i 1 kap.

Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig till Lawline igen!

Vänligen,

Alex SkepastianosRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo