Vad krävs för kamerabevakning i kontorslokal?

2019-02-28 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Jag vill sätta upp två övervakningskameror i vår kontorslokal, i stöldförebyggande syfte, då det finns stöldbegärligt gods där. Kamerorna filmar i realtid och materialet sparas bara om/när vi själva väljer att spara en viss sekvens. Kontorslokalen består av ett gemensamt utrymme samt tre kontorsrum. Här vistas vi själva, två anställda samt ibland besökare. En kamera avses sitta i mitt kontorsrum (där i princip bara jag vistas) samt i det gemensamma utrymmet. Det jag undrar är, har vi rätt att använda dessa kameror? Syftet är ju alltså att förebygga stöld, men då det finns anställda förstår jag också att deras rätt till integritet väger tungt, och om kamera finns i det gemensamma utrymmet (dock inte i de anställdas kontorsrum) finns ju risk att de och besökare fångas på film. Vilka åtgärder bör vi vidta för att det ska gå rätt till?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vid frågor om användande av övervakningskameror tillämpas kamerabevakningslagen.

Vad gäller vid kamerabevakning?

Tillstånd till kamerabevakning krävs endast om bevakningen bedrivs av en myndighet eller någon annan vid utförande av en uppgift av allmänt intresse som följer av bl.a. lag (se 7 § kamerabevakningslagen). Sådana uppgifter av allmänt intresse har i prop. 2017/18:231 ansetts bl.a. utgöra myndighetsutövning. Övervakning i butiker, köpcentrum och banklokaler är dock inte tillståndspliktigt då utförandet av uppgifter i dessa fall inte är av sådant allmänt intresse. Kravet på tillstånd i ditt fall beror alltså på den typ av verksamhet som bedrivs i er kontorslokal.

Tillstånd krävs dessutom bara vid övervakning av en plats dit allmänheten har tillträde. I ditt fall verkar det däremot vara klart att allmänheten har tillträde till er lokal då bl.a. besökare har möjlighet att vistas där.

När ska tillstånd ges?

Enligt 8 § kamerabevakningslagen ska tillstånd till kamerabevakning ges om intresset av sådan bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Vid bedömningen av intresset av kamerabevakning ska det särskilt beaktas om bevakningen behövs för att förebygga brottslig verksamhet på en brottsutsatt plats eller på en annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på, i ditt fall, egendom. Enligt prop. 2017/18:231 avser detta att platsen ska vara brottsutsatt eller ha en förhöjd hotbild. I ditt fall blir det alltså avgörande att bedöma om syftet att förebygga stöld är grundat på tidigare brott eller en förhöjd hotbild.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1145)
2020-08-11 Lagligt att fotografera när varor lastas på en lastbil?
2020-08-10 Folkbokföring för barn över 16 år
2020-08-10 Kan mina barnbarn byta efternamn till mitt flicknamn?
2020-08-04 Kan jag söka till grundläggande militär utbildning om jag blivit dömd för brott?

Alla besvarade frågor (82723)