Vad krävs för förtal?

Hej

Har en fråga om förtal.

Arbetar som lärare. Min f.d fru har under drygt ett års tid, efter en uppslitande skilsmässa, skickat anmälningar mot mig till Skolinspektionen, i vilka hon bl.a anklagar mig för sexuellt umgänge med elever på skolan samt rent allmänt försöker få mig att framstå som olämplig som lärare p.g.a mitt påstådda tycke för kvinnliga elever. Kan detta klassas som förtal och vad är mina chanser att vinna mot henne om jag skulle väcka enskilt åtal?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att förtal ska föreligga ska någon utpeka en annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller på annat sätt lämna en uppgift, som är ägnad att utsätta en person för andras missaktning. (Brottsbalken 5:1). Om personen var skyldig att uttala sig (till exempel i rättegång) eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgiften och uppgiften var sann eller personen hade skälig grund för det ska personen inte dömas till ansvar.

Det räcker med att uppgifterna kommer till "tredje mans" kännedom, det vill säga till någon annan än dig och din f.d. fru. För att det ska röra sig om en uppgift ska det vara något som är "bestämt", det vill säga inte bara ett värdeomdöme utan istället något som går att pröva sanningshalten av. Uppgiften kan lämnas på olika sätt, till exempel genom tal eller skrift. Dessutom ska uppgiften vara nedsättande enligt samhällets allmänna uppfattning, men det behöver inte bevisas att uppgiften faktiskt utsatt personen för andras missaktning, utan bara att uppgiften är ägnad att göra det.

Om uppgifterna är osanna eller om din f.d. fru inte hade skälig grund att lämna dem, och det inte kan sägas att det var försvarligt att din f.d. fru lämnade uppgifterna eller att hon hade skyldighet att göra det, kan det du beskriver falla in under brottet förtal. Men det måste göras en bedömning i det enskilda fallet utifrån samtliga omständigheter och det är alltid svårt att säga vad chanserna att "vinna" blir.

Hoppas att du fick svar på din fråga!


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo