Vad krävs för ett kontaktförbud?

FRÅGA
Hej! Jag undrar om en person måste lämna mig ifred om jag kräver att hen gör det? Till exempel om jag inte vill ha kontakt med en familjemedlem eller vän och påtalar det till hen, måste hen då lämna mig ifred enligt lag eller måste jag fixa ett formellt kontaktförbud? Hur ser det ut lagmässigt om vi bor i samma hem och jag ber hen att inte kontakta mig, till exempel en familjemedlem?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att hindra att en person kontaktar dig krävs ett kontaktförbud. En ansökan om kontaktförbud görs hos polisen eller åklagarmyndigheten, men det är en domstol som avgör om kontaktförbudet ska utfärdas. För att ett kontaktförbud ska utfärdas krävs det att det finns en risk för att personen ifråga kommer att utsätta dig för brott, förfölja dig eller på annat sätt allvarligt trakassera dig. Det framgår av 1 § lagen om kontaktförbud. Det finns olika varianter av kontaktförbud, varav ett är kontaktförbud i det gemensam bostad. Det innebär att personen som kontaktförbudet gäller inte har rätt att vistas i det gemensamma hemmet, 1 a § lagen om kontaktförbud.

Det räcker alltså inte med att du vill att en person lämnar dig ifred, det krävs ett reellt hot mot dig som polis eller åklagare bedömer så allvarligt att det finna anledning att göra en prövning om kontaktförbud. Har du fler frågor om kontaktförbud rekommenderar jag att du vänder dig till polisen på telefonnummer 114 14.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Julia Hellquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1228)
2021-10-07 Hot om polisanmälan - Olaga hot?
2021-09-30 Olagligt att klättra på skoltak?
2021-09-29 Olaga hot av en inneboende
2021-09-18 Är det olagligt att försöka nollställa någon annans lösenord till sociala medier?

Alla besvarade frågor (96379)